ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူ၏ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူ၏ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္

 

ယေန႔ညေနပိုင္းမွာ အခုလို ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ မိုရာ ဆိုင္ကလံုးမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ သိ႐ွိနားလည္ထားပါတယ္။ ထိခိုက္သူမ်ား အားလံုးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မၾကာမီ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

ၾကြေရာက္လာၾကသူမ်ား သိၾကတဲ့အတုိင္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ ၁၂ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေဒသအခ်ိဳ႕၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွာ လား႐ိႈးကိုသာ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဖားအံကိုသာ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါဘူး။ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဥပဒေထုတ္ျပန္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

 

ယခင္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႐ွိခဲ့ပါေၾကာင္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သြားေရာက္ႏိုင္မႈပိုင္း အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ႐ွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ သြားေရာက္ခြင့္ကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး နည္းနည္း ထပ္မံၿပီး ေျပာလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ ႐ွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ မထုတ္ေပးဖုိ႔ မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခု ခရီးစဥ္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကၽြန္မရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာမွာ ပါတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အေျခအေန၊ အတိအက် ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အထူးအစည္းအေ၀းကို တင္သြင္းတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေန စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ မတ္လ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ကၽြန္မရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို တစ္ႏွစ္ ထပ္မံ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

အဲဒီ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ဟာ သီးျခားစီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုၿပီးဆံုးသြားတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအေနနဲ႔ လာေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ ဒီလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေကာ္မ႐ွင္က ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုး သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႕နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကို မလုပ္ေဆာင္ပါဘူးလို႔ အာမခံခ်က္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေတာင္းခံလာတဲ့အခါ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ အထူးအံ့ၾသရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အဲဒီလို အာမခံခ်က္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ခရီးစဥ္ ေန႔စြဲမ်ားကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အာမခံခ်က္ဟာ အထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူအျဖစ္ ကၽြန္မရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ထိပါးရာေရာက္တယ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။

 

ခရီးစဥ္ေန႔စြဲေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အတည္ျပဳေပးဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မ သြားေရာက္ခြင့္ရမယ့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အတည္ျပဳရာမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရတဲ့အခ်ိန္ နည္းပါးတာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ သြားေရာက္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရတဲ့ ေနရာေဒသေတြအစား အျခားေနရာေဒသေတြကို သြားေရာက္ဖို႔ သာမန္အားျဖင့္ ကၽြန္မ အဆိုျပဳပါတယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာလည္း အလားတူ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ႀကိဳတင္ၿပီး မသိ႐ွိရလို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေနရာေဒသအသစ္ေတြကို သြားေရာက္ဖို႔ အဆိုျပဳတာေတြကို မၾကာခဏ လက္ခံစဥ္းစားျခင္း မျပဳပါဘူး။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာလည္း အလားတူပါဘဲ။

 

သြားေရာက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ တိုးလာတဲ့အျပင္ ကၽြန္မနဲ႔ ေတြ႕ဆံုသူေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ျခင္း ခံေနရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာေတြ၊ မေတြ႕ဆံုမီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းတာေတြ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တာ ခံရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မ႐ွိပါဘူး။

 

ယခုခရီးစဥ္ဟာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ တတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳေနဆဲပဲဆိုတာ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ေတြ မထား႐ွိေတာ့ဖို႔ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစလိုတယ္လို႔ ကၽြန္မ နားလည္ထားပါတယ္။ အဲဒီ “အထူးအစီအစဥ္” ေတြကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္မီ ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ စိစစ္မႈ မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းရာမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ လုပ္သာကိုင္သာအေနအထား႐ွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာသလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမွာ စစ္မွန္ၿပီး သိသာျမင္သာတဲ့ တိုးတက္မႈ မရ႐ွိမခ်င္း အထူးအစီအစဥ္ေတြကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါဘူး။

 

ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ကိစၥရပ္ေတြကို အခုအခ်ိန္မွာ အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳဘဲ အေထြေထြညီလာခံကို တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျခံဳငံုေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

 

႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအေျခအေန ယိုယြင္းေနတာကို သိ႐ွိရတဲ့အတြက္ အထူး စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ မိပါတယ္။ ခရီးစဥ္အတြင္း လား႐ိႈးကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သြားေရာက္လိုတဲ့ ေနရာေဒသေတြကို သြားေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ အျခားႏိုင္ငံတကာက လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူေတြအတြက္လည္း ဒီလိုပါဘဲ၊ သြားေရာက္ခြင့္ရတဲ့ အျခားေနရာေဒသေတြက လစဥ္ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္လို႔ သိ႐ွိနားလည္ထားပါတယ္။ သတင္းေထာက္ သံုးဦး မတရားသင္းအက္ဥပေဒနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံေနရတဲ့ သီေပါအက်ဥ္းေထာင္ကို သြားေရာက္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ သီေပါဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြ သြားေရာက္တဲ့ ေနရာေဒသ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အမ်ားအျပား သြားေရာက္ေနၾကေပမယ့္ ကၽြန္မကို သြားေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ပါဘူး။

 

လား႐ိႈးမွာ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊ ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္သူ အသီးသီးက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊ အရပ္သားေတြကို အကူအညီ အလံုအေလာက္ေပးႏုိင္ျခင္း မ႐ွိဘူးလို႔ ေျမျပင္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြဆီက ၾကားသိရတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္က သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈေတြ၊ လူေတြကို ဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈေတာင္ ႐ွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြ အေၾကာင္း သတင္းထြက္လာရင္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ လုိ႔ေတာင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကတာ ႐ွိပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္အနည္းငယ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြ ေထာက္ခံပံပိုးေနသူေတြလို႔ စြပ္စြဲခံရတဲ့ အရပ္သားေတြကို အဲဒီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုရဲ႕ ၀တ္စံုကို အတင္းအၾကပ္ ၀တ္ဆင္ေစၿပီးမွ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းတယ္ ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ပါတယ္။

 

မၾကာေသးမီက ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ၆၇ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇြန္လက သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ နယ္ေျမေဒသတြင္း လႈပ္႐ွားေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္အသီးသီးက အဓမၼ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈေတြ၊ အႏိုင္အထက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈေတြ မ်ားျပားလာတယ္လို႔ သတင္းမ်ား ၾကားသိရပါတယ္။ အရပ္သား မ်ားဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသူမ်ားအၾကား ၾကားညပ္ၿပီး မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမႈေတြ၊ မိုင္းအႏၲရာယ္ေတြ၊ ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ အကူအညီ ရ႐ိွႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ယခု တစ္ေခါက္မွာ ကၽြန္မ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္က အေျခအေနကလည္း အလြန္ ဆိုး၀ါးေနတယ္လို႔ သိ႐ွိနားလည္ရပါတယ္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မ႐ွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ကုလသမဂၢက သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လ်က္႐ွိၿပီး တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

 

ယခု တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားလည္း သိ႐ွိၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာကို ပထမအႀကိမ္ ကၽြန္မ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့တာ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေက်ာက္ျဖဴ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ထား၀ယ္၊ သီလ၀ါတို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိကထားျခင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နယ္ေျမေဒသမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြ၊ အဲဒီ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ေတြ သာမက မဒဲကၽြန္း စီမံခ်က္ အပါအ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ စီမံခ်က္ႀကီးေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ လယ္သမားေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြ အပါအ၀င္ ရပ္႐ြာမွာ ေနထိုင္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း အလ်ဥ္းမ႐ွိဘဲ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္မွ်ဘဲ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမသိမ္းဆည္းခံရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ ကုစားမႈ ရ႐ွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပမယ့္ အေၾကာင္းျပန္ တံု႔ျပန္မႈ မ႐ွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို အဲဒီ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းေတြက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။ အျခားနယ္ေျမေဒသေတြကို သြားေရာက္စဥ္မွာလဲ အလားတူ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ၾကားသိရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ေတြ႕႐ွိရပါတယ္။

 

ရခုိင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္႐ြာ အသိုက္အ၀န္း သံုးခုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိတဲ့ စခန္းသံုးခုကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တိုးတက္မႈကို သိ႐ွိရဖို႔လည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကမန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သလို အၾကံျပဳထားတဲ့အတုိင္း မူရင္းနယ္ေျမေဒသကို မျပန္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရတဲ့ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းက လူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကညင္ေတာက ေနရပ္စြန္႔ခြာလာရတဲ့ ရခိုင္ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းက လူေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးတဲ့ ျပင္ျဖဴေမာ္ေက်း႐ြာကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မူရင္း နယ္ေျမေဒသကို ျပန္လည္သြားေရာက္လိုေၾကာင္း ကနဦး ဆႏၵျပဳခဲ့သူအခ်ိဳ႕နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ႀကိမ္နီျပင္စခန္းမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုက္အ၀န္းနဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါဘူး။  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အဲဒီလို ကြဲျပားျခားနားၿပီး တစ္ေျပးညီ မဟုတ္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ အရ စခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္တဲ့ ကာလ႐ွည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူ (အိုင္ဒီပီ) ခန္႔မွန္း ၁၂၀,၀၀၀ အတြက္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္မယ့္ ေျဖ႐ွင္းရဖို႔ အလားအလာကေတာ့ ယခုအထိ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ ကေလးေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ သိ႐ွိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေမြးစာရင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။

 

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ ေယဘုယ် အေျခအေနကေတာ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ မ႐ွိသေလာက္ပါဘဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္မႈေတြ ႐ွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္သတင္းေတြကို ဆက္လက္ၿပီး လက္ခံရ႐ွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ေပးတဲ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ အျခား မူဆလင္ေတြကို အမည္မသိလူေတြက တိုက္ခိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားဟာ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနရၿပီး ႏွစ္ဖက္လံုးက အၾကမ္းဖက္မႈအၾကားမွာ ၾကားညပ္ေနၾကပါတယ္။

 

ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရာ႐ွိမ်ားက ရခုိင္အသိုက္အ၀န္းသာမက မူဆလင္ အသိုက္အ၀န္းကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးဖို႔နဲ႔ လံုျခံဳေရးေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႕ တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအားလံုးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း အပါအ၀င္ အခိုင္အမာ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ အဆံုးသတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ခြင့္ကို ျပန္လည္ရ႐ွိေအာင္ ခ်က္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လက္႐ွိအေျခအေနအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ အသိုက္အ၀န္းႏွစ္ခုလံုးမွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားနဲ႔ အစိုးရတြင္းမွာေတာင္မွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရတယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနနဲ႔ ရခိုင္အသိုက္အ၀န္းထဲက အစြန္းေရာက္သူ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ရခုိင္အသိုက္အ၀န္း တစ္ခုလံုးကို အကဲမျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္အသိုက္အ၀န္းမွ ကၽြန္မကို ေျပာၾကားပါတယ္။ အလားတူ ေက်ာက္တလံုးအိုင္ဒီပီစခန္းမွာ ကၽြန္မ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ကမန္ မူဆလင္ေတြက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တဲ့ ရခိုင္အသိုက္အ၀န္းနဲ႔ ျပႆနာ မ႐ွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သီးျခား ခြဲထားျခင္းခံရေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။ စခန္းမွာ သံုးရက္ပဲေနရမွာပါလို႔ အိုင္ဒီပီေတြကို ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ သံုးရက္ကေန ႏွစ္ေပါက္႐ံုမက ငါးႏွစ္အထိေတာင္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖမ္းဆီးစြဲခ်က္တင္ခံထားရသူ အခ်ိဳ႕ကို ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းခံအမ်ားစုမွာ ေ႐ွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္တာ မေတြ႕ရပါဘူး။ သူတို႔ကို ဘာစြဲခ်က္ေတြ တင္ထားတယ္ဆိုတာလည္း အျပည့္အ၀ နားလည္သေဘာေပါက္ ဟန္ မတူပါဘူး။ တရား႐ံုးမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေကာင္းစြာ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းလည္း မ႐ွိဘူးလို႔ ထင္ျမင္ ယူဆရပါတယ္။ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူေတြကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာ၊ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ အသက္ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားတာေတြေၾကာင့္ အထူး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သြားေရာက္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထား႐ွိၿပီးေတာ့သာ ခြင့္ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးပို႔ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သြားေရာက္ခြင့္ ရ႐ွိေရးဟာလည္း တန္းတူညီမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။

 

ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဖားအံမွတပါး အျခားေနရာေဒသမ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ မရ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္ကို ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ထိုက္သင့္တဲ့ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ မ႐ွိဘဲ ေျမသိမ္းခံရၿပီး ေျမေပၚက အဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခံရတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္တစ္၀န္းက အသိုက္အ၀န္းေတြနဲ႔အတူ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ လယ္သမားေတြဟာ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမအတြက္ ေျမခြန္ေဆာင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ သူတို႔ေျမကို မတန္တဆ ေစ်းႀကီးေပးၿပီး ျပန္၀ယ္ခိုင္းတယ္လို႔ ၾကားသိရတဲ့အတြက္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား မိပါတယ္။ ဒီနယ္ေျမေဒသမွာေရာ အျခားနယ္ေျမေဒသေတြမွာေရာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ မ်ားျပားလာတယ္၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အကူအညီေပးေရး စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖို႔ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္နဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မ႐ွိဘူးလို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရတဲ့ ေသာင္းဂဏန္း႐ွိတဲ့ လူေတြထဲက အမ်ားအျပားဟာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေတြ႐ွိေနၿပီး တပ္ေတြ လႈပ္႐ွားေနတာေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္၊ အခုေရာက္႐ွိေနတဲ့ ေနရာမွာလည္း အကူအညီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေနတဲ့အတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္ဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ အေျခအေနကို ပိုမိုၿပီး ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ၾကားသိရပါတယ္။

 

ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု နယ္ေျမကိုလည္း သြားေရာက္ဖို႔ ဆႏၵ႐ွိခဲ့ေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ထံုးစံအတုိင္း လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖားအံ-ရန္ကုန္ ကားလမ္းေပၚကေန ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုကို ေကာင္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ဘိလပ္ေျမ တန္ ၄၀၀၀ ထြက္တဲ့ စက္႐ံုေနရာကို အေ၀းကေန လွမ္းျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

 

နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားထံမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားရဖို႔ အခ်ိန္ၾကာေၾကာင္း၊ ျမန္ခ်င္လွ်င္ လာဘ္ေပးရေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ ေျပာျပၾကတာကို ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွးေကြးတာေၾကာင့္ ကမန္ မိသားစု တြင္ မူဆလင္ မိသားစု၀င္မ်ားဟာ ေက်ာက္တလံုး စခန္းမွာဘဲ ေနေနရၿပီး ထိုမိသားစုမွ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားကေတာ့ ႏွစ္သက္ရာေနရာမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ေနထိုင္ခြင့္ ရ႐ွိၾကတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုက္အ၀န္းကို ငါးမွ်ားခ်င္ရင္၊ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ ရယူခ်င္ရင္၊ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္ေဆးအတည္ျပဳေရး ကတ္ျပား (NVC) ရယူရမယ္လို႔ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္ေဆး အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာ လုပ္ေဆာင္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔မႈေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ အဲဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ အျခား ဥပေဒမ်ားရဲ႕ အေနအထား ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားလည္း ရ႐ွိပါတယ္။

 

အဲဒီကိစၥနဲ႔ အျခားကိစၥရပ္ေတြဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကို တင္သြင္းမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈေတြ ရ႐ွိခဲ့တယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကၽြန္မ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဆိုခဲ့ရတဲ့အထဲမွာေတာ့ အဲဒီလိုလူေတြ သိပ္မ်ားမ်ား မပါ၀င္တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ အေလးအနက္ထား ကတိက၀တ္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေနတာ ေတြကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဥပမာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ့ ေက်ာင္းပညာေရး ပိုမို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ၾကေစဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားဟာလည္း ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သယံဇာတက႑မွာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနတာလည္း ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပိုၿပီးေတာ့ ထိ႐ွလြယ္တဲ့ အျခားနယ္ပယ္ေတြမွာလည္း လာမယ့္ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ အလားတူ အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကို တင္သြင္းမယ့္ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဥပမာ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သြားေရာက္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ႐ွင္းလင္းသိသာတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူေတြကို အကူအညီေပးပို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အသစ္အားလံုးနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အားလံုးအတြက္ စနစ္တက် စစ္မွန္တဲ့ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ ထိခိုက္သူ အားလံုးကို လံုေလာက္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အာဆီယံအသင္းကိုလည္း “ဥေပကၡာမျပဳေရး” ရပ္တည္ခ်က္ထား႐ွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အျပည့္အ၀ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ခရီးမွာ အကူအညီေပးဖို႔ အထူးတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ကၽြန္မ သိ႐ွိထားတာနဲ႔အညီ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား ေစာင့္ထိန္းၿပီး အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစဖို႔ ကၽြန္မတတ္ႏိုင္တဲ့ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔မဆို ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးဖို႔ အၿမဲတေစ အသင့္႐ွိပါတယ္။

 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

 


 

ေနာက္ဆက္တြဲ –
ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ားစာရင္း/ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမ်ားစာရင္း၊
သြားေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားစာရင္း

 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အရာ႐ွိမ်ား

 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ား

 • ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္အတူ)
 • နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ
 • ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ
 • ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္

 

ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့သည့္စာရင္း

 • ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

 

လႊတ္ေတာ္

 • အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
 • ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးျဖစ္ရပ္မ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္

 


 

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္
 • ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ
 • သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ
 • ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မ႐ွင္

 

တပ္မေတာ္ (ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့သည့္စာရင္း)

 • တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
 • အေ႐ွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး

 

ရခိုင္ျပည္နယ္

 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပင္ျဖဴေမာ္႐ွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး အသိုက္အ၀န္း
 • ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား
 • မဒဲကၽြန္းမွ ထိခိုက္ေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း
 • ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တလံုး စခန္းမွ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း
 • စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရခုိင္လူမ်ိဳး ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 • စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွ မူဆလင္ အသိုက္အ၀န္း
 • စစ္ေတြၿမိဳ႕ သက္ကယ္ျပင္စခန္းမွ မူဆလင္ အသိုက္အ၀န္း
 • ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

 

သြားေရာက္ရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္နီ အိုင္ဒီပီစခန္း

 

႐ွမ္းျပည္နယ္

 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ား

 • ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ဒုတိယ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 • အိုင္ဒီပီမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

 

သြားေရာက္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္း နယ္ေျမေဒသမ်ား႐ွိ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ား
 • နမၼတူၿမိဳ႕ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ား
 • သီေပါအက်ဥ္းေထာင္

 

ကရင္ျပည္နယ္


ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ား

 • ကရင္ျပည္နယ္ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • အိုင္ဒီပီကိစၥႏွင့္ ဒုကၡသည္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ား-မ အခန္းက႑ သာတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

 

သြားေရာက္ရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု
 • လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးခုတ္ေတာ

 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူမ်ား

ဘူူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္

 • လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား

 

လား႐ိႈးအက်ဥ္းေထာင္

 • Dumdaw Nawng Lat and Langjaw Gam Seng

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 

 • ကမန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 • ေ႐ွ႕ေနမ်ား
 • ေျမယာအခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား-မ အခန္းက႑ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား
 • လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

 

အျခား

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
 • သံတမန္အသိုက္အ၀န္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား