ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Knut Ostby ကိုယ္စား ယူနက္စကိုျမန္မာ႐ံုး အႀကီးအကဲ Ms. Min Jeong Kim က ဖတ္ၾကားသည့္ Holocaust ျဖစ္ရပ္ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္မိသိ႐ွိေစေရး ႏုိင္ငံတကာေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မိန္႔ခြန္း

ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး Mr. Knut Ostby ကိုယ္စား ယူနက္စကိုျမန္မာ႐ံုး အႀကီးအကဲ Ms. Min Jeong Kim က ဖတ္ၾကားသည့္

Holocaust ျဖစ္ရပ္ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္မိသိ႐ွိေစေရး ႏုိင္ငံတကာေန႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ မိန္႔ခြန္း

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ၀ိဇၨာခန္းမ၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၀ ရက္

 

အမ်ိဳးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မ႐ွင္ဥကၠဌ ေဒါက္တာမ်ိဳးႂကြယ္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာဖိုးေကာင္း

အစၥေရးသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Ronen Gilor

ဂ်ာမနီသံအမတ္ႀကီး H.E. Mrs. Dorothee Janerzke- Wenzel

ဒိန္းမတ္သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. John Nielsen

သံတမန္မ်ား၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ခင္ဗ်ား

ဤအခန္းအနားကို လက္ခံက်င္းပေပးတဲ့အတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ကို ေက်းဇူးတင္႐ွိ ပါေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

၂၀၀၅ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ကန္႔ကြက္သူမ႐ွိ အားလံုး သေဘာတူညီခ်က္နဲ႔ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔ကို Holocaust ျဖစ္ရပ္ ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္မိသိ႐ွိေစေရး ႏုိင္ငံတကာေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၄၅ခုႏွစ္ အဲဒီေန႔မွာ ဆိုဗီယက္စစ္သားေတြ ေအာ့႐ွ္၀စ္-ဘာကင္ေနာ္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သုတ္သင္ေရးစခန္း အတြင္း ၀င္ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢက ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရာမွာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း (ဂ်ဴးဘာသာျဖင့္ ႐ိႈဳအာ) ရဲ႕ သေဘာသဘာ၀နဲ႔ အားလံုးနဲ႔ သက္ဆုိင္လာႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကို ေဖာ္ျပလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသမုိင္းျဖစ္စဥ္ကို ေမ့ေလ်ာ့မသြားၾကေစဖုိ႔ လက္ဆင့္ကမ္း အသိေပးၿပီး Holocaust (ေဟာ္လိုေကာ့စ္) ေခၚ လူမ်ိဳးသန္႔ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ သတ္ျဖတ္မႈ ေတြ႕ၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္မိသိ႐ွိေစေရး လုပ္ေဆာင္ျခင္း သည္ ႏိုင္ငံအားလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးအနက္ ကတိက၀တ္ျပဳ ေဖာ္ေဆာင္ၾကဖို႔ ေဆာ္ၾသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းမွာ Holocaust ျဖစ္ရပ္ မျဖစ္ခဲ့ပါဘူးလို႔ လံုး၀ျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ျငင္းကြယ္ျခင္းအားလံုးကို လက္မခံ ပယ္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ ကုလသမဂၢဟာ ဘာသာေရး သည္းမခံမႈ၊ တိုင္းရင္းသား ဇစ္ျမစ္ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈအေပၚ အေျခခံၿပီး လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားကို ေသြးထိုးမႈ၊ ေႏွာင့္ယွက္မႈ သို႔မဟုတ္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ပြားသည္ ျဖစ္ေစ “အႂကြင္းမဲ့” ျပင္းထန္စြာ ႐ံႈ႕ခ်ျပစ္တင္ပါတယ္။

ဂ်ဴးဘာသာျဖင့္ ႐ိႈဳအာ လို႔ေခၚတဲ့ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားကို လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး လူသားမ်ိဳးႏြယ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဆံုးမ႐ွိ စဥ္းစားဆင္ျခင္ဖြယ္ရာေတြ ေပၚေပါက္လာၿပီး အဆိုးဆံုး ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို သတိမူရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ ဒီျဖစ္စဥ္ကို မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္မိသိ႐ွိေနျခင္းသည္ အနာဂတ္အတြက္လည္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ေအာ့႐ွ္၀စ္ သုတ္သင္ေရး စခန္းကို အပို႔ခံခဲ့ရၿပီး အသက္မေသက်န္ရစ္သူ၊ သမၼတမ်ားရဲ႕ အၾကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူ လူအခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္႐ွားသူနဲ႔ ယူနက္စကို ဂုဏ္ထူးေဆာင္ သံအမတ္ႏွင့္ ေဟာ္လိုေကာ့စ္ ပညာေပးေရး အထူးသံတမန္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီက ကြယ္လြန္သြားတဲ့ ဆင္ျမဴရယ္ ပီဆာ ေျပာခဲ့သလို “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရတာေတြ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ခႏၶာ အသက္၀ိညာဥ္နဲ႔ ရင္းၿပီး ရခဲ့တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို ကမၻာသူကမၻာသားေတြသိေအာင္ မွ်ေ၀ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ႀကီးေလးတဲ့ တာ၀န္ ႐ွိပါတယ္။ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သားသမီးေတြကို တစ္ခါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမၻာပ်က္ခဲ့ရသလို မီးအသီးသီးနဲ႔ ေလာင္ၿမိႇဳက္ေနတဲ့ သူတို႔ေခတ္ ကမၻာႀကီးမွာ ထပ္မံျပန္႔ပြားလာေနတဲ့ အစြန္းေရာက္ တစ္ယူသန္၀ါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္ ကမၻာပ်က္ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သတိေပးရပါမယ္။

ဒီသေဘာနဲ႔ ကုလသမဂၢဟာ လူမ်ိဳးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈ ေနာက္ထပ္တဖန္ မျဖစ္ေစေရး တားဆီးဖို႔ အနာဂတ္ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ဒီအျဖစ္ဆိုးႀကီးအေၾကာင္း သိ႐ွိနားလည္ေစဖို႔ ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ ျပဳစုေရး ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကို အားေပးမယ့္ က်ယ္ျပန္႔တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ကို တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ႐ွိပါတယ္။ ေနာင္အခါ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ မျဖစ္ေစေရး တားဆီးရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ရန္ အလို႔ငွာ “ေဟာ္လိုေကာ့စ္နဲ႔ ကုလသမဂၢ” ဆိုင္ရာ လက္လွမ္းမီေရာက္႐ွိေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ဖို႔နဲ႔ ေဟာ္လိုေကာ့စ္ မေမ့မေလ်ာ့ေစေရးႏွင့္ ပညာေပးေရး အတြက္ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ႏိႈးေဆာ္ေရး အစီအမံေတြ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကို ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ ဒီ လက္လွမ္းမီေရာက္႐ွိေရးအစီအစဥ္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအျဖစ္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကို ေဟာ္လိုေကာ့စ္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ လက္ဆင့္ကမ္း အေမြကို မေမ့မေပ်ာက္ ႐ွိေစေရး၊ လူမ်ိဳးစြဲ၀ါဒနဲ႔ တစ္ယူသန္ အစြန္းေရာက္ အယူ၀ါဒမ်ားရဲ႕ အႏၲရာယ္ကို ကမၻာတစ္၀န္းက လူငယ္ေတြ သိ႐ွိေအာင္ ႏိႈးေဆာ္ေရး ယူနက္စကိုက ပံ့ပိုးမႈေပးပါတယ္။ ပညာေရး ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ဦးစားေပးတစ္ရပ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကမၻာသူကမၻာသား ပညာေပးေရး ယူနက္စကိုရဲ႕ လုပ္ငန္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ ေဟာ္လိုေကာ့စ္နဲ႔ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈအေၾကာင္း ပညာေပးေရးကို ယူနက္စကိုက ပံ့ပိုးမႈေပးပါတယ္။ ပညာေပးျခင္း တစ္ခုတည္းနဲ႔ ျပႆနာအားလံုး ေျပလည္သြားမွာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညာေရးမွာ ေလ့လာသင္ယူသူအားလံုး တာ၀န္သိတဲ့ တက္ႂကြတဲ့ ကမၻာသူကမၻာသားေတြ ျဖစ္လာဖို႔၊ လူသားဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားၿပီး အားလံုးကို ေလးစားတတ္ဖို႔၊ ဂ်ဴးဆန္႔က်င္ေရး၀ါဒ၊ လူမ်ိဳးစြဲ ၀ါဒနဲ႔ အၾကမ္းဖက္မႈ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈေတြ ျဖစ္လာေစႏိုင္တဲ့ အျခား အယူအစြဲ ပံုစံမ်ားကို လက္မခံ ဆန္႔က်င္ၾကဖို႔ သင္ၾကားေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဟာ္လိုေကာ့စ္ ေတြ႕ၾကံဳခံစားခဲ့ရသူမ်ားရဲ႕ လက္ဆင့္ကမ္းအေမြကို ယူနက္စကိုရဲ႕ ကမၻာ့အထိမ္းအမွတ္ မွတ္တမ္းမွာ ထည့္သြင္း ထိန္းသိမ္းထားပါတယ္။ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရတဲ့ ဂ်ဴးေျခာက္သန္းနဲ႔ သန္းေပါင္း မ်ားစြာေသာ အျခားသူမ်ားရဲ႕ ေျပာျပခ်က္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။ ဂ်ာမန္နာဇီမ်ားရဲ႕ ေအာ့႐ွ္၀စ္ ဘာကင္ေနာ္ စုေဆာင္းထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သုတ္သင္ေရးစခန္းကိုလည္း ယူနက္စကိုကမၻာ့အေမြအႏွစ္ စာရင္းမွာ ထည့္သြင္း မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။

ေဟာ္လိုေကာ့စ္ အျဖစ္ဆိုးႀကီးကို မေမ့မေပ်ာက္ သိ႐ွိေနဖို႔၊ သင္ခန္းစာေတြ ယူဖို႔ လိုပါတယ္။ ေဟာ္လိုေကာ့စ္ အတြင္း က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မႈေတြကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ရက္စက္ခဲ့ၾကတာေတြသည္ လူသား အားလံုးရဲ႕ စုေပါင္း သမိုင္းမွာ ထင္က်န္ေနခဲ့ပါၿပီ။ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ ထပ္မံက်ဴးလြန္မႈေတြ မျဖစ္ရေအာင္ အဲဒီထင္က်န္ေနတာကို မေမ့ေပ်ာက္ဖို႔နဲ႔ သင္ခန္းစာယူဖို႔ လိုပါတယ္။

ေဟာ္လိုေကာ့စ္ ျဖစ္စဥ္သည္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ေက်ာ္က အျခားကုန္းေျမတိုက္ႀကီးတစ္ခုမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ သမိုင္းထဲက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ရပ္ဆိုးေတြ ဘယ္အရပ္ေဒသမွာ ျဖစ္ခဲ့သည္ဆိုေစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လည္းဘဲ ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္လို္ပါတယ္။ ေဟာ္လိုေကာ့စ္ဟာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္လာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၀ါဒျဖန္႔ျခင္း၊ အမုန္းစကား၊ သည္းမခံမႈေတြ စုေပါင္းလာၿပီးမွ ျဖစ္လာတာပါ။ ပညာေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ကမၻာသူကမၻာသားအားလံုး ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေရး အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သလို အစြန္းေရာက္၀ါဒနဲ႔ သည္းမခံမႈကို တားဆီးဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ပညာေရး ဆိုတိုင္း ၿပီးတာမဟုတ္ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားစဥ္းစားျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ မတူကြဲျပားမႈကို တန္ဖိုးထား တတ္ျခင္း၊ အၾကမ္းမဖက္ေသာ ပဋိပကၡေျဖ႐ွင္းျခင္းတို႔ကို ဦးတည္တဲ့ ပညာေရးျဖစ္ေစဖို႔ အထူးအေရးႀကီးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စာသင္ခန္းအတြင္း သင္ခန္းစာမ်ားမွာ လူ႔အခြင့္အေရးအေၾကာင္း အသိပညာ၊ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ပဋိပကၡကို အသြင္ေျပာင္းလဲေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ မတူကြဲျပားမႈကို တန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းမ်ားကို ေပါင္းစည္း ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးျခင္းျဖင့္ စာသင္ခန္းတြင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အၾကမ္းမဖက္ေရး ပညာေရးကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ ဆရာျဖစ္သင္ သင္ၾကားေရးအပိုင္းမွ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ားကို ယူနက္စကိုက ပံ့ပိုးမႈေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။ ယူနက္စကိုသည္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ မိတ္ဖက္အျဖစ္ ပူးေပါင္းလ်က္ ဆရာျဖစ္သင္ ပညာေရးမွာ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပါင္းစည္းထည့္သြင္းေပးလ်က္ ႐ွိပါတယ္။ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ အၾကမ္းဖက္မႈ ျဖစ္စဥ္ကို မေမ့ေလ်ာ့ဘဲ လူသားအားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တူညီသည္ျဖစ္ေစ ကြဲျပားသည္ ျဖစ္ေစ လူသားေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ အစဥ္ ေအာက္ေမ့သတိရတတ္တဲ့ ပိုမို ၿငိမ္းခ်မ္းၿပီး ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာတဲ့ အနာဂတ္ဆီသို႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားကို လမ္းျပပို႔ေဆာင္ႏိုင္သူ လက္႐ွိမ်ိဳးဆက္နဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ ဆရာဆရာမမ်ား အျဖစ္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေမြးထုတ္ေပးဖို႔ ရည္႐ြယ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပညာ႐ွိစကားကို ယခင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသန္႔ ကုလသမဂၢမွာ မိန္႔ၾကားခဲ့တာ ကၽြန္္မျပန္လည္ရည္ၫႊန္းလိုပါတယ္။ “ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားက ယေန႔ အာဏာပိုင္မ်ားရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ လုပ္ရပ္ေတြကို အကဲျဖတ္ရာမွာ လူသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ႐ွိခဲ့ပံုနဲ႔ အကဲျဖတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔သမိုင္းမွာ ဂုဏ္ျပဳခံေနရာကို လိုခ်င္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ေတာ္သား အမ်ိဳးသားအမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ရပါမယ္။ စစ္ပြဲမွာ ေအာင္ႏုိင္သူျဖစ္႐ံုမွ်နဲ႔ မရပါဘူး” လို႔ မိန္႔ၾကားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။