Remarks by Mr. Knut Ostby, United Nations Resident and Humanitarian Coordinator in Myanmar Nay Pyi Taw, 11 July 2019

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႕ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး မစၥတာကႏြတ္ေအာ့စ္ဘီ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႕ခြန္း

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္

 ေဆာင္ပုဒ္ – ကတိကဝတ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျဖည့္ဆည္းလို႔ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ICPD ကို ဂုဏ္ျပဳစို႔”

  • ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ၊
  • အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊
  • ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊
  • အႀကီးတန္းအစိုးရအရာရွိမ်ား၊
  • UNFPA ကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာရာမန္ေနသန္ဘာလာခရစ္ရွ္နန္၊
  • ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊
  • ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ား၊
  • ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊

မဂၤလာနံနက္ခင္းပါ၊ မဂၤလာပါ။

ကေန႕ က်င္းပတဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႕ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမွာ အားလံုးနဲ႕အတူ တက္ေရာက္ ဆင္ႏႊဲခြင့္ရတဲ့အတြက္ အလြန္ပဲ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ယခုႏွစ္ ကမၻာ့လူဦးေရေန႕ရဲ႕ အေရးႀကီးလွတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ ကေတာ့ ကတိကဝတ္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ျဖည့္ဆည္းလို႔ ၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ICPD ကို ဂုဏ္ျပဳစို႔” ဆိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၅ ႏွစ္၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ၊ ကိုင္ရိုၿမိဳ႕က အစျပဳတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ေတာ္လွန္ေရးႀကီးမွာ ပါဝင္လက္တဲြခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ ၁၇၉ ဦးဟာ လူဦးေရနဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံ ICPD ႀကီးမွာ စုေဝးတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး လြတ္လပ္တဲ့၊ တာဝန္သိတဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားျခင္း ဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းဟာ လူတိုင္း ရရွိခံစားပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္တယ္ဆိုတာ အသိ အမွတ္ျပဳခဲ့ၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီညီလာခံႀကီးမွာ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ ေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးတို႔ဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္မဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္တစ္ခုကို ေထာက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒုတိယသမၼတနဲ႕တကြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ၊ အေရးပါလွတဲ့ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ခု ျဖစ္တဲ့ ICPD သေဘာတူညီခ်က္ဟာ အစိုးရမ်ားနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး လႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ ေအာင္ျမင္ မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းမွာ ပထဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ICPD ဟာ လူဦးေရဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကေန လူသားေတြ ရဲ႕ဘဝအတြက္ ဦးတည္ခ်က္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ မိသားစုစီမံကိန္းအေကာင္းအထည္ေဖာ္ေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ိုးဆက္ပြားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးေတြကို အားလံုးလက္လွမ္းမီရရွိေရးအတြက္ ေဆာက္ရြက္ရန္ ကမၻာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကတိက၀တ္ျပဳခဲ႔ၾကပါတယ္။ မိခင္ေသဆံုးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ သႏၷိ႒ာန္ခ်ခဲ့ၾကၿပီး က်ားမအေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈကို အဆံုးသတ္ဖို႔လည္း ကတိျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြက အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ တစ္ရပ္အျဖစ္လည္း အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကၿပီး အစိုးရေတြကို လူငယ္မ်ားအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အဆံုးသတ္ဖို႔နဲ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြ၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ လူဦးေရဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပႆနာေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔လည္း ကတိျပဳခဲ့ၾကပါေသးတယ္။

ICPD ကေန ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပခဲ့တဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လူသားဗဟုိျပဳနည္းလမ္းဟာ ေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာ ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတဲ့ ေထာင္စုႏွစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား (MDGs) နဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈပန္းတိုင္ မ်ား (SDGs) အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာလည္း ဆက္လက္က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကပါတယ္။  ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ICPD လုပ္ငန္းအစီအစဥ္နဲ႕ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္ေတြဟာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အျပန္အလွန္အားေပးေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အစီအစဥ္ႏွစ္ခု ျဖစ္တယ္ဆိုတာ သတိျပဳမိၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္ခန္႕က ဒိန္းမတ္အိမ္ေရွ႕စံ ေျပာခဲ့သလို ပါပဲ “ICPD ဟာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ရပိုင္ခြင့္လႈပ္ရွားမႈေတြအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးနဲ႕ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈပန္းတိုင္ေတြကို ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ဆိုရင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရး၊ ရပိုင္ခြင့္ေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းနဲ႕ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈေတြအားလံုးဟာ မရွိမျဖစ္အေရးပါလွပါတယ္။”

ဒီႏွစ္ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္အရ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံအသီးသီး မွာ ICPD ပန္းတိုင္ေတြ ျပည့္ေျမာက္ေစဖို႔ အစိုးရနဲ႕တကြ ကၽြန္ေတာ္တို႔တေတြအားလံုး ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြကေန ရရွိလာတဲ့ တိုးတက္မႈေတြကို စာရင္းျပဳစုမွတ္ တမ္းတင္ႏိုင္မယ့္ တမူထူးျခားတဲ့ အခြင့္အေရးကို ရရွိေစပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္က ကတိျပဳခဲ့ၾကတဲ့ အတိုင္း လူသားအားလံုး ရပိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိခံစားႏိုင္ေအာင္၊ ေရြးခ်ယ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ေအာင္၊ ICPD လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ေနရာမွာ အျပည့္အဝႏွစ္ျမႇဳပ္အားထုတ္ၿပီး အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္အားလံုးကို ဒီေဆာင္ပုဒ္က စိန္ေခၚေနပါတယ္။ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဘယ္သူမွ ေနာက္မက်န္ခဲ့ေစရ၊ ေနာက္အက်ဆံုး က်န္ခဲ့သူေတြဆီ အေရာက္ကမ္းလင့္ၾကမယ္ဆိုတဲ့ ျပင္းျပတဲ့ဆႏၵေတြ ျပည့္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဒီအခမ္းအနားကေန တစ္ကမၻာလံုးမွာေရာ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာပါ ICPD အတြက္ စီမံပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္ေပးရတဲ့ UNFPA ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးလို ပါတယ္။ တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ UNFPA အတြက္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ဟာဆိုရင္ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ေျမာက္တဲ့ ႏွစ္ပတ္လည္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ UNFPA အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ႏွစ္ပတ္လည္ ျဖစ္ပါ ေစေၾကာင္းနဲ႕ ကမၻာတစ္ဝွမ္းနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံက သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိန္းကေလးမ်ားနဲ႕ လူငယ္မ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတဲ့ အေရးပါၿပီး တန္ဖိုးၾကီးလွတဲ့ အသက္ကယ္တင္ေရးလုပ္ငန္းေတြကို   ေအာင္ျမင္စြာ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုပါတယ္။

ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ICPD လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးက်ဴးလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားစုကို ဒုတိယသမၼတရဲ႕ မိန္႕ခြန္းမွာ ၾကားသိၾကရၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီလက နယူးေယာက္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ လူဦးေရနဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၅၂ ႀကိမ္ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ က်န္းမာေရး နဲ႕ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေထြးေျပၾကားခဲ့တဲ့ စကားတခ်ိဳ႕ကို ကိုးကားတင္ျပလိုပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ –

“ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ ICPD လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အစီအစဥ္ကို စတင္ခ်မွတ္ခဲ့တဲ့ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကစလို႔ ခိုင္ခိုင္မာမာ၊ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ကတိ ကဝတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ဒီလုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကို အလြန္ပဲ အေလးအနက္ထားပါတယ္။” လို႔ ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း (MSDP၊ ၂၀၁၈-၂၀၃၀) မွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ ရာနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာ ကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔၊ မိခင္ေသဆံုးမႈေတြ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔၊ မိသားစုစီမံကိန္းအစီအစဥ္ေတြ အားေကာင္းေစဖို႔၊ က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈရရွိဖို႔နဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးနဲ႕ ရပ္ေရးရြာေရးေတြမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး   ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုလည္း သိရွိမွတ္သားရပါတယ္။

၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္နဲ႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ၾကား ကာလအတြင္းမွာ မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို အရွင္ေမြး ၁၀၀,၀၀၀ မွာ ၄၅၀ ေက်ာ္ရွိရာက ၂၈၂ ေလာက္အထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သလိုမ်ိဳး အဓိကညႊန္ကိန္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မႈေတြ ရွိခဲ့တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳမိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခ်ိဳ႕ ျပည္နယ္နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္းေတြဟာ စိတ္ပူ စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ျမင့္မားေနေသးတယ္ဆိုတာကိုလည္း သတိျပဳၾကဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာ ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ မိခင္ေသႏႈန္း ၃၅၇၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃၅၄၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃၄၄၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃၁၆၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္မွာ ၃၁၄ တို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္နဲ႕ ၿမိဳ႕ျပၾကား မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း ကြာဟမႈဟာလည္း အတန္ငယ္ျမင့္မားေန ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပမွာ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္းဟာ အရွင္ေမြး ၁၀၀,၀၀၀ မွာ ၁၉၃ နဲ႕  ေက်းလက္မွာ ၃၁၀ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနနဲ႕ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ မိခင္ေသဆံုးႏႈန္း အရွင္ေမြး ၁၀၀,၀၀၀ မွာ ၇၀ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေရးဆိုတဲ့ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ SDG ရည္မွန္းခ်က္ ျပည့္မီေရးအတြက္ စုေပါင္းႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကဖို႔ အားေပးတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

အဲဒီအျပင္ မိသားစုစီမံကိန္း ၂၀၂၀ လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ျပဳထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး အတြက္ UNFPA နဲ႕ တျခားမိတ္ဖက္ေတြရဲ႕ ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရရဲ႕ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈေတြကိုလည္း အသိ အမွတ္ျပဳလိုပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ အဓိကအားျဖင့္ သားဆက္ျခားေဆးဝါးပစၥည္းသံုးစြဲမႈႏႈန္း(CPR) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မွာ ၄၁% ရွိရာကေန ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၆၀% အထိ တိုးျမင့္လာဖို႔၊ လိုအပ္ေနတဲ႔ မိသားစုစီမံကိန္းကို ျဖည့္ဆည္းေပးရာမွာ ကြာဟခ်က္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ၁၀% ေအာက္အထိ ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရ၊ ကုလသမဂၢ၊ NGO ေတြနဲ႕ တျခားလုပ္ေဆာင္သူေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈေတြေၾကာင့္ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ေထာင္သည္အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ႕ ထက္ဝက္ဟာ မိသားစုစီမံကိန္းကို အသံုးျပဳေနႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ျငားလည္း အမ်ိဳးသမီးေျခာက္ဦးမွာ တစ္ဦးကေတာ့ သားဆက္ျခားေဆးဝါးပစၥည္းေတြ လိုအပ္ေနေပမဲ့ ျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ အမ်ိဳးသမီးေပါင္း ႏွစ္သန္းေက်ာ္နဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ အေဖာ္ေတြဟာ မိသားစုစီမံကိန္းကို ခ်မွတ္ခြင့္ ဆိုတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကို က်င့္သံုးလိုေပမဲ့ မက်င့္သံုးႏိုင္ေသးဘူးလို႔ ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို မက်င့္သံုးႏိုင္ တဲ့အတြက္ မရည္ရြယ္ဘဲ ကိုယ္ဝန္ရရွိသြားတာေတြ၊ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ သားပ်က္သားေလွ်ာမႈေတြ၊ မိခင္နဲ႕ ကေလး ေသဆံုးမႈ ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အမ်ိဳးသမီးေတြကိုလည္း ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္နဲ႕ အသက္ေမြးမႈအလုပ္ေတြမွာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ေတြ ကို အကန္႕အသတ္ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒုတိယသမၼတနဲ႕တကြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ ဒါဟာ ICPD နဲ႕ SDG ပန္းတိုင္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပဳထားတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြရဲ႔ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ္႔ မၿပီးဆံုးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မ်ိဳးဆက္ပြား က်န္းမာေရးနဲ႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားမူဝါဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတြင္းမွာရွိတဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးအစီအစဥ္ေတြ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈကို ထပ္မံ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒီမူဝါဒကို မၾကာမီမွာ အတည္ျပဳလိမ့္မယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။

က်ားမတန္းတူညီမွ်မႈနဲ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္မႈအပိုင္းမွာလည္း ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အမ်ိဳး သမီးမ်ားရဲ႕ ရပ္တည္မႈအဆင့္အတန္းကို ျမႇင့္တင္ေပးဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ မူဝါဒေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္က်င့္သံုးၿပီး အားေပးပံ႔ပိုးတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔ အစိုးရရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႕ အားထုတ္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြကို အားေပးျမႇင့္တင္ကာကြယ္ေပးၿပီး အမ်ိဳးသမီး ေတြကို အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္တဲ့ ရာထူးေနရာေတြမွာ ကိုယ္စားျပဳ ပါဝင္မႈေတြကို အမ်ိဳးသားေတြနဲ႕ တန္းတူညီမွ် လက္လွမ္းမီ ရရွိေစဖို႔ ရည္ရြယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ခဲ့တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတိျပဳမိပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရး (PoVAW) ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရၿပီး ဒီဥပေဒၾကမ္းကို အျမန္ဆံုးအတည္ျပဳႏိုင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနပါတယ္။

UNFPA နဲ႕ တျခားမိတ္ဖက္ေတြရဲ႕ ပံ့ပိုးကူညီမႈနဲ႕ အမ်ိဳးသားလူငယ္မူဝါဒနဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေရးဆြဲထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အစိုးရကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုပါတယ္။ ျမန္မာလူငယ္ေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြကို ျဖည့္ ဆည္းေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဒီမူဝါဒနဲ႕ စီမံကိန္းေတြကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဆႏၵေတြအမ်ားအျပားထဲမွာ အထူးအားျဖင့္ လူငယ္ေတြရဲ႕ ပညာေရး၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး အပါ အဝင္ က်န္းမာေရး၊ သင့္တင့္တဲ့ အလုပ္အကိုင္၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ အခြင့္အလမ္းေတြကို လက္လွမ္းမီမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အပါအဝင္ အဓိကက်တဲ့ ႏိုင္ငံအဆင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ အားလံုးပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈတို႔ကို ျဖည့္ဆည္း ေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ေရွ႕ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ICPD ပန္းတိုင္ေတြအျပင္ SDG ပန္းတိုင္ေတြနဲ႕ ၂၀၃၀ လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ ပန္းတိုင္ေတြ ျပည့္မီေစေရး အရွိန္အဟုန္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေနမႈေတြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ နဲ႕ ဒီထက္အရွိန္တိုးျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔အတြက္  ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ လီဘာကို မလြတ္တမ္း ဆက္နင္းထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနရာ ေဒသမေရြး၊ တျခားလူမႈစီးပြားဆိုင္ရာ လကၡဏာေတြ ဘယ္လိုပဲ ကဲြျပားပါေစ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတိုင္း၊ မိန္းက ေလးတိုင္းနဲ႕ လူငယ္တိုင္းဟာ ျပည့္စံုတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႕ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လက္လွမ္းမီ ရရွိႏိုင္ဖို႔၊ က်ားမအေျချပဳအၾကမ္းဖက္မႈနဲ႕ ဘယ္လိုအၾကမ္းဖက္မႈပံုစံမ်ိဳးမဆိုကေန ကင္းေဝးေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကတိကဝတ္ေတြ ထပ္မံျပဳၾကဖို႔ လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ဘယ္သူမွ ေနာက္မက်န္ခဲ့ရေလေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေရာက္ရွိဖို႔ ခက္ခဲတဲ့၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ သဘာဝေဘးဒဏ္သင့္တဲ့ ေဒသေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ မိန္းကေလးေတြနဲ႕ လူငယ္ေတြထံကို လက္လွမ္းမီႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္မွာ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကို ဂုဏ္သိကၡာ ရွိစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြမွာ၊ ဥပမာ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ႀကီးနဲ႕ လားရိႈး)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ (စစ္ေတြနဲ႕ ေမာင္းေတာ)၊ ကရင္ျပည္နယ္ေတြမွာ UNFPA ဟာ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် ေရာက္ရွိေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ UNFPA အေနနဲ႕ အကူအညီအလုိအပ္ဆံုးေသာသူေတြ၊ ေနာက္က်န္ခဲ့ႏိုင္တဲ့သူေတြဆီ ကမ္းလင့္ေရာက္ရွိႏိုင္ေအာင္ မျဖစ္မေန ႀကိဳးပမ္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္မႈက ရိုးစင္းပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႕ မိန္းကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္နဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ကိုယ္တိုင္ခ်မွတ္ပိုင္ခြင့္၊ အၾကမ္းဖက္မႈကေန ကင္းေဝးစြာ ေနထိုင္ခြင့္ ရၾကမယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ အတြက္ ပိုၿပီး အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ စံုတဲြေတြဟာ မိသားစု စီမံကိန္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈေတြကိုသာ လက္လွမ္းမီရၾကမယ္ဆိုရင္ ကေလးဘယ္ႏွေယာက္ယူမယ္၊ ဘယ္ေတာ့ယူမယ္ဆိုတဲ့ တာဝန္သိတဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေတြကို ပိုၿပီးခ်မွတ္ႏိုင္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိလူငယ္မ်ိဳးဆက္ သစ္ေတြဟာ က်န္းမာမယ္၊ ပညာေကာင္းစြာ တတ္ေျမာက္မယ္၊ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္တဲ့ အလုပ္အကိုင္ေတြကို ရွာေဖြႏိုင္ ၾကမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လွ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လူတိုင္းရဲ႕ ဘဝ ပိုမို သာယာဝေျပာလာၿပီး ဆင္းရဲမႈေတြ ေလ်ာ့က်လို႔ ေရရွည္တည္တံ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြလည္း တိုးပြားလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားခင္ဗ်ာ၊ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ICPD ရဲ႕ ၂၅ ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္တဲ့အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႕ ဒီႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ လမွာ ႏိုင္ရိုဘီမွာ ညီလာခံတစ္ရပ္ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီညီလာခံကို အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ ေစလႊတ္ဖို႔အတြက္ UNFPA က ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရနဲ႕ ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ သိရွိထားပါတယ္။ ႏိုင္ရိုဘီမွာ က်င္းပမယ့္ ဒီညီလာခံမွာ ႏိုင္ငံအစိုးရေတြ၊ ပုဂၢလိကက႑၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္ေတြနဲ႕ တျခားအက်ိဳးသက္ဆိုင္သူေတြဟာ ICPD လုပ္ငန္းအစီအစဥ္ကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးနဲ႕ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ SDG ပန္းတိုင္မ်ား ျပည့္မီေရးအတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး အာသီသနဲ႕ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကတိကဝတ္ေတြ ထပ္ေလာင္းျပဳၾကၿပီး တစ္ဖန္ အားသစ္ေလာင္းၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ အဲဒီညီလာခံႀကီးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႕ အျပည္႔အ၀ ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္လိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါတယ္။

ဒုတိယသမၼတနဲ႕တကြ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဂုဏ္သေရရွိလူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ာ၊ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ကုလသမဂၢ ဌာေနညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးနဲ႕ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေရးမွဴးအေနနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပန္းတိုင္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ ထက္သန္ျပင္းျပတဲ့ ဆႏၵေတြနဲ႕အတူ ICPD ကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ကတိကဝတ္မ်ားနဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈေတြအတြက္ UN မွ ယိမ္းယိုင္ ေသြဖည္ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိ ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားဦးမယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳေျပာၾကားလိုပါတယ္။

အာရံုစိုက္နားေထာင္ေပးၾကတဲ့အတြက္ ဧည့္သည္ေတာ္ႀကီးမ်ားအားလံုးကို အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

 

###

Theme: 25 Years of the ICPD: Accelerating the Promise

 ·        Vice President of the Republic of the Union of Myanmar, Your Excellency U Myint Swe

·        Union Minister for the Ministry of Labour, Immigration and Population, Your Excellency U             Thein Swe

·        Excellencies Honourable Union Ministers

·        Senior Government officials present

·        The UNFPA Representative, Mr. Ramanathan Balakrishnan

·        Colleagues from the UN

·        Development Partners

·        Distinguished Ladies and Gentlemen

Good morning and Mingalabar!

It is with great pleasure and honour that I join you today to commemorate the occasion of the World Population Day for 2019, under a very important theme: 25 Years of the ICPD: Accelerating the Promise.

25 years ago, in September of 1994, Myanmar joined a global revolution that started in Cairo, Egypt, when 179 world leaders convened at the International Conference on Population and Development, the ICPD, and recognised that individuals have a human right to make free and responsible reproductive choices. At that conference, the global leaders endorsed a global programme of action that linked women’s empowerment, rights and sexual and reproductive health to sustainable development.

Excellencies, Ladies and Gentlemen, the watershed ICPD consensus was a transformative victory for governments and reproductive health movements. For the first time in history, the ICPD shifted the focus from demographic targets to human lives. World leaders promised universal access to family planning and reproductive health services and reproductive rights. They vowed to reduce maternal deaths and they pledged end gender-based violence. The leaders also recognized women empowerment as a prerequisite for sustainable development and called upon governments to invest in young people, end poverty, and protect migrants and displaced people. They further pledged to address environmental issues associated with population changes.  

That human-centric approach to development, as pioneered by the ICPD, has lived on in subsequent international development agendas including the Millennium Development Goals (MDGs) and the Sustainable Development Goal (SDGs). You will appreciate, Excellencies, Ladies and Gentlemen, that the ICPD Programme of Action and the Sustainable Development Goals are two mutually reinforcing development blueprints. In the words of Crown Princess of Denmark a few weeks ago:  “the ICPD is the cornerstone of the sexual and reproductive rights movement, and protecting sexual and reproductive health and rights, women’s empowerment and gender equality are all essential if we are to have any chance of achieving the ambitious Sustainable Development Goals by 2030.”

The theme for this year presents government and all of us with a unique opportunity to take stock of the gains that have been made in realising the goals of the ICPD in our respective constituencies. At the same time, the theme challenges us all to fully commit and further accelerate the implementation of the ICPD Programme of Action, as promised in 1994, in pursuit of realising the rights and choices for all and in our quest to meet the aspirations set out in the 2030 Agenda, of leaving no one behind and reaching the farthest behind.

Excellencies, Ladies and Gentlemen, let me at this juncture recognise the important role of UNFPA as the custodian of the ICPD both at the global level and at country level in Myanmar. Incidentally, 2019 also marks the 50th anniversary of the establishment of UNFPA in 1969. We say Happy 50thBirthday to UNFPA and we wish the organisation every success in the important and valuable life-saving work it renders to millions of women, girls and young people around the world, and in Myanmar.

Allow me at this point, Excellencies, Ladies and Gentlemen, take recognition of the commitment of the Myanmar Government to the implementation of the ICPD Programme of Action, most of which have been well articulated by the Vice President. And let also quote from a statement made by the Union Minister of Health and Sports, U Myint Htwe, during the 52nd Session of the Commission on Population and Development in New York, in April this year:

“Myanmar has accorded strong and unreserved commitment on implementation of the Programme of Action of ICPD since its inception in 1994. We are also very serious about it.”

We take note of the strategies and actions reflected in the Myanmar Sustainable Development Plan (MSDP, 2018 – 2030), aimed at addressing issues of sexual and reproductive health and rights; reducing maternal deaths; strengthening family planning programmes; ensuring gender equality and empowerment of women; and promoting the participation of young people in the economic, political and community spheres.

We note the progress made in some of the key indicators such as the reduction of the maternal mortality ratio from over 450 to around 282 deaths per 100,000 live births during the period between 1990 and 2014. However, it is worth noting the maternal deaths are worryingly high in some states and regions such as Chin (357), Ayeyawady (354), Magway (344), Bago (316) and Rakhine (314). The gap between rural and urban maternal deaths is pretty wide, at 193 and 310 maternal death per 100,000 live births, respectively. We encourage concerted efforts to ensure that Myanmar is able to attain the global SDG target of less than 70 maternal deaths per 100,000 live births by 2030.

We also take recognition of the efforts made by the Myanmar Government, with support from UNFPA and other partners, in ensuring the implementation of its commitment to the Family Planning 2020 agenda, particularly aiming at increasing contraceptive prevalence rate (CPR) from 41% in 2013 to 60% in 2020; and reducing the unmet need for family planning to less than 10% by 2020. Thanks to a concerted effort in Myanmar by the Government, the United Nations, NGOs and other actors, half of married women in Myanmar are currently able to practice family planning. Still, one in six women have an unmet need for contraception. This means that although they would like to, over two million women and their partners cannot exercise their human right to plan their families. This leads to unintended pregnancies, unsafe abortions, and maternal and infant death, and it limits women in their education, work and career choices. This, Excellencies, Ladies and Gentlemen, is part of the unfinished business that we need to address as part of our commitment to the ICPD and the SDGs.

A national sexual and reproductive health and rights policy has been developed and we trust that it will be approved soon, in order to further accelerate the implementation of reproductive health programmes in the country.

In terms of gender equality and women’s empowerment, we acknowledge government’s leadership and efforts in creating an enabling environment by putting in place policies and mechanisms aimed at elevating the status of women in the Myanmar society. In particular, we note the development of the National Strategic Plan for the Advancement of Women (NSPAW) (2013-2022), which was launched in 2013, whose aim is to promote and protect the rights of women, ensuring their equal access to resources, opportunities, services and representation in the decision making positions. We are also cognizant of the drafting of the Protection and Prevention of Violence against Women (PoVAW) Bill, and we look forward to its expeditious approval and operationalization.

We commend the Government for developing and launching the first ever National Youth Policy and its strategic plan, with support from UNFPA and other partners. We trust that these will be fully operationalised in order to meet the aspirations of young people in Myanmar, particularly in regard to their education, health, including reproductive health, decent employment, access to livelihood opportunities, inclusive participation in key national processes, including the peace process, among others.  

Looking ahead, Excellencies, Ladies and Gentlemen, we need to keep our foot on the gas pedal in order to sustain and accelerate the momentum for attaining the goals of the ICPD and, by extension, the SDGs and the 2030 Agenda. We need to renew our commitment to ensuring that every woman, girl and young person in Myanmar, regardless of geographical location or other socio-economic characteristics, is able to access comprehensive sexual reproductive health services; and that they are free from gender based violence and any other forms of violence. If we are to leave no one behind, Excellencies, Ladies and Gentlemen, we need to be able to access those women, girls and young people living in difficult to reach, conflict or disaster hit areas of the country, and offer them services that would enable them to live a life of dignity. With UNFPAs strategic physical presence in some of the critical locations such Shan (Taunggyi and Lashio), Kachin, Rakhine (Sittwe and Maungtaw) and Kayin States, it is imperative that the organisation is enabled to reach the most in need and those likely to be left behind.

The logic is simple, Your Excellecies, Ladies and Gentlemen, if women and girls are empowered to make decisions about their bodies and to live free from violence, they are more likely to contribute to the economy. If couples have access to family planning information and services and good reproductive healthcare, they are more likely to make responsible decisions about how many children to have and when. If, on top of all that, this young generation in Myanmar is healthy, well-educated and able to find decent employment, then Myanmar will achieve quick development. This then implies a better life for everyone, as well as less poverty and increased chances for lasting peace.

 Finally, Excellencies, Ladies and Gentlemen, the commemoration of 25 years of ICPD will climax in a conference in Nairobi in November this year. I understand UNFPA is in discussions with the government of Myanmar to send a high-level delegation to the conference. At the conference in Nairobi, national governments, private sector, development partners and other stakeholders will be expected to renew and re-energise their political will and financial commitment towards the full implementation of the ICPD Programme of Action and meet the SDGs by 2030. I trust that Myanmar will be well represented at this very important event.

As a way of concluding, Excellencies, Ladies and Gentlemen, allow me, as Resident and Humanitarian Coordinator of the United Nations system in Myanmar,  to reiterate the UN’s unwavered support to Myanmar’s commitment and  efforts toward the full implementation of the ICPD along with its aspirations for attaining the Sustainable Development Goals by 2030.

 Excellencies, Ladies and Gentlemen, I thank you for your attention.

 

 

###