Author Archives: Wynn Lei Lei Than

Note to Correspondents on Ceasefire Extension

သတင္းမီဒီယာသို႔ အ ေၾကာင္းၾကားစာ

ကုလသမဂၢ ဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမႈးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမႈး (ယာယီ) ခႏုသ္ေအာ့စဘီ သည္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ တိုးျမွင့္ေၾကာင္းေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။

အဆိုပါအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ပိုမိုခုိင္မာေစမည္ဟု မစၥတာ ေအာ့စဘီက ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈရွိေသာေဒသတြင္းရွိ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိ ေနေသာ လူသားမ်ားအားလံုးကို အေရးေပၚလူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား အားလံုးႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္ရန္ အသင့္ရွိေနပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔မ်ားအားလံုးအား အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္း စာနာမႈႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရခ်မွတ္ထားေသာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ မစၥတာ ေအာ့စဘီက ပန္ၾကားပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္ကို ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ အားေပးေထာက္ပံ့ရန္ ခ်မွတ္ထားေသာ နက္ရိႈင္းသည့္ သႏိၷ႒ာန္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔

မီဒီယာဆက္သြယ္ရန္ – Stanislav Saling ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ၊ ကုသမဂၢ ဌာေနညွိႏႈိင္းေရးမႈးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညွိႏိႈင္းေရးမႈးရံုး၊ email: stanislav.sailing@one.un.org ၊ ဖုန္း : +95-942 651 9871

Note to Correspondents

Acting UN Resident and Humanitarian Coordinator Knut Ostby welcomes the announcement by the Office of the Commander-in-Chief of the Defense Services of a ceasefire extension from 1 May to 30 June 2019.

Mr. Ostby expresses hope that the ceasefire extension will further strengthen the prospects for Myanmar’s peace process.

The UN in Myanmar is prepared to work with the relevant parties on providing urgent humanitarian assistance to all people in need in the affected areas.

Mr. Ostby also calls on all parties to protect civilians and uphold their responsibilities under International Humanitarian and Human Rights Law.

The UN reaffirms its deep commitment to continue supporting the Myanmar peace process and humanitarian operations.

Yangon, 1 May 2019

 Media contact: Stanislav Saling, Spokesperson, Office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator,stanislav.saling@one.un.org or +95-942 651 9871.

NEWS RELEASE

Myanmar: UN experts call rejection of Reuters appeal a “grave injustice”

GENEVA (25 April 2019) – UN human rights experts said the rejection by Myanmar’s Supreme Court of a final appeal by two jailed Reuters journalists was a grave injustice, and represented a dark day for media freedoms and democracy in the country.

On Tuesday, Myanmar’s top court rejected the appeal by Wa Lone and Kyaw Soe Oo who were jailed for seven years in connection with their investigation into the massacre of Rohingya men and boys at Inn Din village, Rakhine State, in 2017. Last week, they were awarded a Pulitzer Prize for their reporting.

 “The upholding of the conviction of Wa Lone and Kyaw Soe is a grave injustice,” said the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, Yanghee Lee, and the Special Rapporteur on freedom of expression, David Kaye.

“This raises additional concerns about the independence of the judiciary, and the country’s commitment to international human rights standards,” they added, calling on the court to publish a full decision of its reasoning for rejecting the appeal.

Lee and Kaye said the case underlined an increasing curtailment of free expression and access to information across the country, and a worrying intolerance of legitimate criticism of the military.

“Wa Lone and Kyaw Soe Oo did not commit a crime. They were doing their job as investigative journalists, reporting on issues of the upmost concern to the people of Myanmar, and serving in an essential democratic function,” the experts said.

The two journalists were arrested in December 2017 while working on the investigation, and found to be in possession of secret documents, which a policeman later testified were planted on them. They were charged with breaching the law on state secrets and sentenced to seven years imprisonment in September 2018. Their appeal was rejected by the Yangon Region High Court in January of this year.

 On several occasions the experts have written to the authorities to express their concerns about the arrest and conviction of the journalists.

 “With this deeply disappointing decision to uphold their conviction, it seems that Myanmar is once again going down a dark path, and not pursuing the genuine reforms that so many had hoped for,” the experts said.

 The Special Rapporteurs called on the Government  to review 1923 Official Secrets Act in line with Myanmar’s obligations under international law. The Act carries a maximum penalty of 14 years in jail.

 ENDS

The UN experts: Ms. Yanghee LeeSpecial Rapporteur on the situation of human rights in MyanmarMr. David KayeSpecial Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression.

The Special Rapporteurs and Independent Experts are part of the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.  

For more information and media requests please contact: Ms. Orsolya Toth (+41 22 917 8484/ ototh@ohchr.org) or Ms. Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) or write to freedex@ohchr.org.

For media inquiries related to other UN independent experts please contact: Mr. Jeremy Laurence (+41 22 917 9383 / jlaurence@ohchr.org)

Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter @UN_SPExperts.

Concerned about the world we live in? Then STAND UP for someone’s rights today.#Standup4humanrights and visit the web page at http://www.standup4humanrights.or

 

###

 

 

Note to Correspondents on Mining Tragedy in Hpakant, Kachin

Acting UN Resident and Humanitarian Coordinator Knut Ostby is deeply saddened by the terrible loss of life at a mining site in Hpakant Township in Kachin State. Mr. Ostby extends his sincere condolences to the families of the victims and wishes the injured speedy recovery. Mr. Ostby calls for urgent action towards implementation of the new Occupational Safety and Health law, particularly in high risk sectors such as mining. The UN in Myanmar through the International Labour Organization is committed to continue to support the country in putting in place measures aiming to improve occupational safety and health for all.

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ျမိဳ႔နယ္အတြင္း ေက်ာက္မ်က္လုပ္ကြက္ရွိ ႏံြကန္ေပါက္က်မႈျဖစ္စဥ္၌ အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ႔ရမႈမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညွိႏိႈင္းေရးမွဴး (ယာယီ) မစၥတာ ခနုသ္ ေအာ႔စဘီမွ မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါသည္။ မစၥတာ ေအာ႔စဘီအေနျဖင့္ အသက္ဆံုးရွံဳးခဲ႔ရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ထပ္တူ၀မ္းနည္းေၾကကြဲရေၾကာင္းႏွင့္ ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားလည္း အျမန္ဆံုးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရႏွင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒသစ္ကို အထူးသျဖင့္ သတၲဳတူးေဖာ္ေရးကဲ႔သို႔ အႏၲရာယ္မ်ားသည္႔ က႑မ်ားတြင္ အေရးၾကီးအျဖစ္ အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မစၥတာ ေအာ႔စဘီမွ တိုက္တြန္းပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႔မွတဆင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရးကို ႏိုင္ငံေတာ္မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည္႔ အစီအမံမ်ားအား ဆက္လက္ပံ႔ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Yangon, 24 April 2019

Media contact: Stanislav Saling, Spokesperson, Office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator, stanislav.saling@one.un.org or +95-942 651 9871.

###

 

U N I T E D   N A T I O N S                                N A T I O N S   U N I E S

 

THE SECRETARY-GENERAL

MESSAGE ON WORLD AUTISM AWARENESS DAY

2 April 2019

On World Autism Awareness Day, we speak out against discrimination, celebrate the diversity of our global community and strengthen our commitment to the full inclusion and participation of people with autism. Supporting them to achieve their full potential is a vital part of our efforts to uphold the core promise of the 2030 Agenda for Sustainable Development: to leave no one behind.

This year’s observance underscores the importance of affordable assistive technologies to support people with autism to live independent lives and, indeed, to exercise their basic human rights. Around the world, there are still major barriers to accessing such technologies, including high costs, unavailability and a lack of awareness of their potential.

Last year, I launched a Strategy on New Technologies to ensure that new and emerging technologies are aligned with the values enshrined in the UN Charter, international law and human rights conventions, including the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. On World Autism Awareness Day, let us reaffirm our commitment to these values – which include equality, equity and inclusion – and to promoting the full participation of all people with autism, by ensuring that they have the necessary tools to exercise their rights and fundamental freedoms.

Press Release: “Thirty-two (32) children and young people released by the Myanmar Armed Forces”

 

Yangon, 31 March 2019 – Today, the Government of Myanmar released seven children and 25 young people who were recruited under the age of 18 by the Armed Forces (also known as ‘Tatmadaw’). This is the first discharge to take place in 2019 and underlines the importance of protecting children in the context of armed conflict and within the peace process.

Since June 2012, when the Myanmar government signed a Joint Action Plan with the United Nations to prevent recruitment and use of children in the Tatmadaw, 956 children and young people have been released by the army. The co-chairs of the UN Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) on Grave Violations against Children, Knut Ostby, the Acting United Nations Resident and Humanitarian Coordinator and June Kunugi, UNICEF Representative, welcome this latest discharge as ‘another encouraging step by the Government towards ending and preventing the recruitment and use of children within the Tatmadaw’.

The children and young people discharged will benefit from reintegration programmes to help them get back into civilian life, seize new opportunities for their own development and contribute to bringing lasting peace in Myanmar as productive citizens of their country.

The CTFMR commends the Government for the progress made towards completion of the Joint Action Plan, including through the centralization of the recruitment process, the establishment of more robust age assessment procedures, and the issuance of military directives prohibiting child recruitment and setting standards for military personnel conduct. Efforts have also been made to disseminate these standards to all military personnel and disciplinary measures are taken against those violating these directives.

The CTFMR continues to work with the Government to systematically end and prevent the recruitment and use of children in the Armed Forces in a sustainable manner. Remaining measures include strengthening the legal framework through the expected upcoming adoption of the Child Rights Law and the ratification of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the involvement of children in armed conflict (which the Government signed in 2015), further reinforcing prevention mechanisms to avoid any new cases of underage recruitment, and systematically releasing suspected minors when they have no or inconsistent documentation to verify their age, in line with the principle of the “benefit of the doubt”.

In December 2018, the Government invited the Office of the Special Representative of the Secretary General on Children and Armed Conflict (SRSG CAAC) to facilitate training for Tatmadaw personnel and Government officials from relevant ministries on the six grave violations of children’s rights, with support from the CTFMR. Additional training on this topic is expected to take place in 2019. Another recent positive development was the establishment by Presidential Order in January 2019 of the inter-ministerial Committee for Preventing Grave Violations against Children in Armed Conflict.

The CTFMR looks forward to engaging with the newly established committee to start developing, signing and implementing joint action plans to prevent and respond to the two additional violations that Tatmadaw was listed for in the Secretary General’s 2017 Annual Report on Children and Armed Conflict, namely “killing and maiming” and “rape and other forms of sexual violence”.

The CTFMR remains committed to working closely with the Government in its efforts towards completion of the Joint Action Plan to sustainably end and prevent further recruitment and use of children by the Tatmadaw.

 BACKGROUND

In addition to the Tatmadaw, there are seven non-state armed groups listed by the UN Secretary-General as being ‘persistent perpetrators’ in the recruitment and use of children in Myanmar. They are the:

1.   Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)

2.   Kachin Independence Army (KIA)

3.   Karen National Liberation Army (KNLA)

4.   Karen National Liberation Army Peace Council (KNLA-PC)

5.   Karenni Army (KA)

6.   Shan State Army South (SSA-S)

7.   United Wa State Army (UWSA)

ABOUT THE UN COUNTRY TASKFORCE ON MONITORING AND REPORTING (CTFMR) ON GRAVE VIOLATIONS AGAINST CHILDREN

United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1612 mandates the UN to establish UN-led CTFMRs in countries where there is verified evidence that Grave Violations against children are being committed by parties to a conflict, either by armed forces and/or by armed groups. The CTFMR is tasked with establishing a Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) which documents, verifies and reports to the UNSC on Grave Violations against children.  The six Grave Violations that are monitored and reported are:

·      killing or maiming of children

·      recruitment and use of children in armed forces and armed groups

·      attacks against schools or hospitals

·      rape or other grave sexual violence

·      abduction of children

·      denial of humanitarian access for children

The CTFMR is also mandated to provide a coordinated response to such grave violations. The CTFMR was established in Myanmar in 2007 and is co-Chaired by the UN Resident Coordinator and the UNICEF Representative in Yangon. The CTFMR in Myanmar includes relevant UN agencies (ILO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN OCHA, the UN RCO and WFP), Save the Children and World Vision.

HOTLINE

In November 2013, UNICEF supported the Myanmar Government to launch a nation-wide campaign to raise awareness of its population on its commitment to end recruitment and use of children by Tatmadaw.  As part of this campaign, and on behalf of CTFMR, UNICEF and World Vision are managing a hotline with two phone numbers (09-421166701 and 09-421166702) where anyone can alert and report suspected cases of children being recruited or used by the Tatmadaw. The hotline is operational 24 hours per day, seven days per week.

Photo Credit: UNICEF

Photo Credit: UNICEF

Photo Credit: UNICEF

For more information please contact:

Stanislav Saling, Spokesperson & Strategic Communications Specialist, Office of the Resident and Humanitarian Coordinator, United Nations in Myanmar, Stanislav.saling@one.un.org

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar; fyilma@unicef.org

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar; hoo@unicef.org

အရြယ္မေရာက္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေနသူ ကေလးသူငယ္ႏွင္႔ လူငယ္ (၃၂)ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မတော္ မွ ႏွုတ္ထ ြက္ခ ြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၃၁)ရက္ – ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ တပ္မေတာ္တြင္အရြယ္မတိုင္မီစစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ (၇)ဦးႏွင့္ လူငယ္ (၂၅)ဦးအား ယေန႔ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။ ယခုႏႈတ္ထြက္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင္ ့လက္နက္ကိုင္ ပ႗ိပကၡအတြင္းကေလးသူငယ္မ်ားအားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္းထင္ရွားေစပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္ လကတည္းကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူပူးတြဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံခ်က္ (Joint Action Plan)ကို စတင္သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အထိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္စုစုေပါင္း (၉၅၆)ဦးကို တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္ ယခုႏႈတ္       ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ‘ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္းဝင္ေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမွတားဆီးရပ္တန္႔ေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သည့္ အားရဖြယ္ ေနာက္ ထပ္ ေျခလွမ္းတစ္ခု’ အျဖစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏုိင္ငံ အလိုက္ အထူးတာ၀န္ အဖြဲ႕(CTFMR)၏ ပူးတြြဲဥကၠဌမ်ား ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနညႇ ိႏႈိင္းေရးမွဴး (ယာယီ )Knut Ostby ႏွင့္ ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ June Kunugi တို႔က ဝမ္းေျမာက္စြာၾကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။

ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္လူငယ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သာမန္အရပ္သားဘဝကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၎တို ႔ကိုယ္ တိုင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိျပီး အဓြန္႔ ရွည္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟို ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားစုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အသက္စိစစ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားအား တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ CTFMR က ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလုိက္ရျပီး အေရးပါသည့္ ကာကြယ္ တားဆီးေရးနည္းစနစ္ကို ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ သြားႏိုင္ရန္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အမႈထမ္းမ်ားအား ယင္းနည္းစနစ္မ်ားအား မွ်ေဝျပီး ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ယင္းစနစ္ႏွင့္ အည ီ လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ (၂၁ရာစု ပင္လံု) တတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္ အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္ အတြ င္း အေရးပါသည္ ့က႑တခု အျဖစ ္ ပါဝင္ေၾကာင္းက ို ကေလးသူငယ ္ အခြင္ ့အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခိုင္မာေစရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်က္ေျခာက္ရပ္အား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားရန္ လုပ္ငန္းမ်ား အား ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းအားျဖင္ ့ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင္ ့အသုံုးျပဳျခင္းတို႔မွ တားဆီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားအား စနစ္က်စြာ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြ ားႏို္င္ရန္ CTFMR သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရႏွင့္အတူ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္ း နည္းစနစ္မ်ား အတြ က္ မူေဘာင္မ်ားခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင္ ့အလမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရး ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ အသက္အရြယ္ တိက်စြာသိရွိႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားမရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား “benefit of the doubt” – “သံသယ အက်ိဳးခံစားခြင့္” စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခြင့္တို႔ပါဝင္သည္။

CTFMR ၏ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္အတူ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားအတြက္ ၾကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်က္ ေျခာက္ရပ္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး သင္တန္းေပးကူညီရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းသင္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕သင္တန္း အား ပို႔ခ်ရန္ ယခုႏွစ္အတြင္းခန္႔မွန္းထားပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ၾကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္မည့္ အစိုးရဌာနမ်ားပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီ ကို ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ သမၼတအမိန္႔အရ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္မွာလည္း ဂုဏ္ယူဖြယ္ တိုးတက္မႈ တခုပင္ျဖစ္သည္။

“ကေလးသူငယ္မ်ားက ို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း(သို ႔)သတ္ျဖတ္ျခင္း” ႏွင့္ “အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း” စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ၏စာရင္း၌ ပါဝင္ေနသည့္ တပ္မေတာ္အေနျဖင္ ့ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ရန္ CTFMR အေနျဖင့္ ယင္းေကာ္မတီႏွင့္ ထိေတြ႔ျပီး ပူးတြဲ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား အတူတကြ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဆြဲျခင္း၊ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

CTFMR သည ္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေအာင္ျမင္ တည္တံ့စြာျပီးဆံုးသြ ားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္တပ္မေတာ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမႈမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္သြားရန္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွးခ်ဳပ္၏ စာရင္း၌ ပါ၀င္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ “အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင္ ့အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ား” –

၁. ဒီေကဘီေအ Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)

၂. ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ ဖြဲ ႔ Kachin Independence Army (KIA)

၃. ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ Karen National Liberation Army (KNLA)

၄. ကရင္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ Karen National Liberation Army Peace  Council (KNLA-PC)

၅. ကရင္နီတပ္ဖြ ဲ႔ Karenni Army (KA)

၆. ႐ွမ္းျပည္နယ္ တပ္ဖြဲ႕ေတာင္ပိုင္း Shan State Army South (SSA-S)

၇. ”ဝ” ျပည္နယ္ ညီီၫြတ္ေရး တပ္ဖြ ဲ႔ United Wa State Army (UWSA)

CTFMR ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ခံ အခ်က္အလက ္

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၌ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္း (တပ္မေတာ္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား) က ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး သက္ေသ အေထာက္အထား ေတြ႕႐ွိရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢက ဦးေဆာင္ေသာ CTFMR တည္ေထာင္ရန္     ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခားကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကုလသမဂၢ လံုျခံဳေရး ေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၆၁၂ အရခြင့္ျပဳထားပါသည္။ CTFMR ၏ တာ၀န္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရးအစီအမံ (MRM) တည္ေထာင္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ကေလး သူငယ္မ်ားအား တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း အပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီ သို ႔ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီသိုိ႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၆) ရပ္ –

  • ကေလးသူငယ္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္ း(သို႔)သတ္ျဖတ္ျခင္း
  • လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳျခင္း
  • စာသင္ေက်ာင္း (သို႔) ေဆးရုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း
  • အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သို႔)လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း
  • ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပန္ေပးဆြဲျခင္း
  • ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ အကူအညီမ်ား မေရာက္ရွိေအာင္တားဆီးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

CTFMR မွ ႀကီးေလးသည့္ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္လ်က္ တံု႔ျပန္ရန္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္း ခံထားရပါသည္။ CTFMR ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနညွိႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယူနီဆက္ျမန္မာဌာေနကိုယ္စားလွယ္တို႔က ပူးတြဲ ဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူ ေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။ CTFMR အဖြဲ႕တြင္ ကုလအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္သည့္ UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA ႏွင့္ WFP စသည့္အဖြဲ႕မ်ားႏွင္ ့World Vision, Save the Children တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိုင္း

၂၀၁၃ခုႏွစ ္ ႏို၀င္ဘာလတြင ္ ယူနီဆက္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳျခင္းကုိအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ၎တို ႔၏တာ၀န္ယူမႈကို ျပည္သူလူထုအၾကား အသိ တရား ႏႈိးေဆာ္ေပးရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ လႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကုိ ကူညီ ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ၏တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင္ ့ CTFMR အဖြဲ႕ကိုယ္စား ယူနီဆက္ႏွင့္ World Vision တို႔က ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္မေတာ္မွ တပ္သားအျဖစ္ေခၚယူစုေဆာင္းသည့္ မသကၤာဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ရပါက မည္သူမဆို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား သတင္းပို ႔ႏိုင္မည့္  အေရးေပၚဆက္သြ ယ္ေခၚယူ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္မည့္ ဖုန္းလိုင္္းႏွစ္လို င္း (၀၉- ၄၂၁၁၆၆၇၀၁ ႏွင့္ ၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည။္

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

Stanislav Saling, Spokesperson & Strategic Communications Specialist, Office of the Resident and Humanitarian Coordinator, United Nations in Myanmar, Stanislav.saling@one.un.org

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar; fyilma@unicef.org

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnership and Communication Section, UNICEF Myanmar; hoo@unicef.org

Press Release: UNODC‐supported Alternative Development Coffee from Myanmar launched in French Parliament

Paris (France), 22 March 2019 – In a pivotal moment for Myanmar’s burgeoning specialty coffee industry, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and French coffee company Malongo today launched a new line of high‐quality coffee, Shan Mountain Coffee, in the French Parliament.

The first tasting and presentation of Shan Mountain Coffee took place at the Presidential Hall of the Parliament in presence of the President of the National Assembly Richard Ferrand and dozens of other prominent guests. At the same time, the sales of Shan Mountain Coffee opened in Malongo stores in Paris and Nice.
The Shan Mountain Coffee is ethically sourced in conflict‐ridden Shan State in eastern Myanmar. Shan State produces nearly 90 per cent of opium cultivated in Myanmar, the second largest opium exporter in the world (after Afghanistan).

The Shan Mountain Coffee is grown by a UNODC‐supported Green Gold Cooperative formed by almost 1,000 farmers in Shan State who used to cultivate opium poppy. The strategic partnership between Malongo, the Green Gold Cooperative and UNODC is a key to bringing peace, prosperity and environmental sustainability to Shan State which is one of the top opium poppy cultivation areas in the world.

“UNODC is proud to have been part of this exciting initiative that developed a brand new premium coffee product as a means for reducing opium production in Myanmar,” said Troels Vester, UNODC Country Manager in Myanmar. “Judging by its success here in French Parliament, the Shan Mountain Coffee is now set to make it in France and encourage others in Myanmar to switch from opium to growing alternatives crops.”

The emergence of Myanmar as a coffee producer is supported by UNODC’s Alternative Development Programme, co‐financed by two main donors, Finland and Germany, and with the additional support of Switzerland, that is giving resources directly to the Cooperative.

The programme’s objective to develop sustainable livelihood alternatives for opium growing communities has enabled participating farmers to independently cultivate, refine and commercialize high quality coffee that can be exported to one of the most competitive international markets. The establishment of the farmer‐run Green Gold Cooperative ensures that these farmers will indeed see the fruits of their labour for many years to come.

“In Shan State, this programme has not only provided livelihoods and increased confidence in governance, but also promoted environmental sustainability, land tenure rights, and contributed to creating an enabling environment for peace,” said Miwa Kato, Director of Operations for UNODC. “The partnership between the Malongo Coffee company and the Green Gold Cooperative in Myanmar demonstrates how both public and private interests can merge to benefit small farmer communities,” she added.

“Malongo is a private company, our involvement in such a project is not about charity or helping coffee producers, it is about business. But we want to set up another kind of business where the added value is shared between the actors of the supply chain, where producers can live with dignity from their work, where consumers are faithful and satisfied with the quality,” said Jean‐Pierre Blanc, Director General of Malongo Coffee Company.

Green Gold began the partnership with Malongo to bring to market alternative
development coffee in 2017. Under this long‐term (five year) partnership agreement,
Malongo will buy up to 600 tonnes of coffee per year from more than one thousand
beneficiary farmers.

Farmers cultivating illicit drug crops are usually unable to obtain sufficient income from legal activities and are among the most marginalized in society, with profits fueling protracted armed conflict in Myanmar’s peripheral regions. Alternative development has been one of the most successful approaches to providing these farmers with more stable, sustainable livelihoods.

Nang San Hlaing is a beneficiary farmer from Taung Nauk village in Southern Shan State. Reflecting on her area’s transition from conflict to peace, she illustrated the impact of alternative development in creating an environment of peace: “After we joined the UNODC coffee programme in 2015, Myanmar soldiers and ethnic armed groups make fewer visits to our village. We enjoy a more peaceful life now and would like to thank UNODC for working in our village and helping poor farmers to plant coffee for a sustainable income.”

Women play a crucial role in this programme participating as farmers, village level
committee members and representatives in the governing bodies of Green Gold. Although there have been important advances, women still face challenges as farmers and community leaders, role models and mothers. Nang Lone, ethnic Shan woman from Taunt Lan village (Loilem township) expresses her feelings related to her participation in the programme: “People may think differently about my role in my family, however I must step up for my children’s future. And for my community.”

For further information, please contact:

Troels Vester
Country Manager

UNODC Myanmar Office

troels.vester@unodc.org
 

Shan Mountain Coffee on display at a Malongo Store in Paris. Photo credit: UNODC


Speaker of the French Parliament Richard Ferrand attending the launch of Shan Mountain Coffee in French National Assembly in Paris. Photo credit: UNODC

UNODC မွ ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏  အစားထိုးဖြံ႕ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္ ေကာ္ဖီကို ျပင္သစ္နိုင္ငံ ပါလီမန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္

ပဲရစ္ ( ျပင္သစ္နိုင္ငံ)၊ ၂၂ မတ္လ ၂၀၁၉ – ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားစြာ ၾကီးထြားလာေသာ ေကာ္ဖီ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္း၏ အေရးၾကီးေသာအေရြ႕တစ္ခုတြင္ UNODC နွင့္ ျပင္သစ္ေကာ္ဖီကုမၸဏီ (Malongo)တို႔ပူးေပါင္း၍ ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီအမွတ္တံဆိပ္ အသစ္တစ္ခုကို ယေန႔ ျပင္သစ္ ပါလီမန္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

ပထမဆံုးေသာ ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီ အရသာ ျမည္းစမ္းျခင္းနွင့္ အစီရင္ခံ တင္ျပျခင္းကို ပါလီမန္ရွိ သမၼတ ခန္းမေဆာင္တြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး President of the National Assembly Richard Ferrand နွင့္ အျခား ထင္ရွားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္ ဆယ့္နွစ္ေယာက္တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းကို  ပဲရစ္ျမိဳ႕ နွင့္ နိုက္စ္ျမိဳ႕ ရွိ Malongo အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ပဋိပကၡမ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့ေသာ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ေဒသထြက္ အရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာ့ ဘိန္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ အမ်ားဆံုး နိုင္ငံစာရင္းတြင္ အာဖဂန္နစ္စတန္နိုင္ငံျပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၉၀ % ေသာ ဘိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိပါသည္။

ရွမ္းေတာင္တန္းေဒသထြက္ ေကာ္ဖီသည္ UNODC မွ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးထားေသာ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေတာင္သူ ၁၀၀၀ ခန္႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ Green Gold သမ၀ါယမအသင္းမွ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုေတာင္သူ ၁၀၀၀ခန္႔မွာ လြန္ခဲ့ေသာကာလက ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ Green Gold သမ၀ါယမအသင္း၊ Malongo ျပင္သစ္ေကာ္ဖီကုမၸဏီနွင့္ UNODC တို႔ၾကားရွိ မဟာဗ်ဴဟာက်က် ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ကမၻာေပၚရွိ ထိပ္တန္းဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တိုးတက္ေရးနွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိက ေသာ့ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

“ UNODC အေနနဲ႕ ျပင္သစ္ေစ်းကြက္မွာ အာမခံခ်က္အျပည့္ရွိ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္သစ္တစ္ခု ထုတ္လုပ္နိုင္တဲ့ စိတ္လႈပ္ရွားဖို႔ေကာင္းတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႕ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရတဲ့အတြက္ မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ UNODC Country Manager ျဖစ္သူ Mr. Troels Vester မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္ျပီး

“ျပင္သစ္နိုင္ငံ ပါလီမန္မွာ က်င္းပတဲ့ အရသာျမည္းစမ္းတဲ့ပြဲမွာ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အကဲျဖတ္ျပီးတဲ့ေနာက္ ရွမ္းေတာင္တန္း ေဒသထြက္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ဟာ အခုအခါ ဥေရာပနိုင္ငံထုတ္ေကာ္ဖီအျဖစ္ တံဆိပ္ကပ္နိုင္ျပီျဖစ္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျခင္းမွ အျခားေသာ သီးနွံမ်ား ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးနိုင္ရန္အတြက္ အျခားေတာင္သူမ်ားကိုလည္း အားက်အတုယူေစနိုင္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္

ယခုကဲ့သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံကို ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သည့္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္  ဂုဏ္ယူစြာ ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္အတြက္ UNODC၏ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ အစားထိုးဖြ႔ံျဖိဳးေရး စီမံကိန္းမွေသာ္လည္းေကာင္း  အဓိက အလွဴရွင္ မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဖင္လန္နွင့္ ဂ်ာမနီအစိုးရ တို႔ကေငြေၾကးအရေသာ္လည္းေကာင္း ဆြစ္ဇာလန္အဖြဲ႔အစည္းမွ သမ၀ါယမအသင္းအား အျခားလိုအပ္သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်ွက္ရွိပါသည္။

စီမံကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ အစားထိုး အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားဖြံျဖိဳးလာေစရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာ္ဖီ စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ လုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္နွင့္  နိုင္ငံတကာေစ်းကြက္မ်ားတြင္ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးေသာ ေကာ္ဖီမ်ားထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔နိုင္ေသာ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ ျဖစ္သည္။

“ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ ဒီစီမံကိန္းက အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းေတြေပးတယ္။ အစိုးရပိုင္းကိုလည္း ယံုၾကည္မႈတိုးေစတယ္။ ဒါတင္မကပါဘူး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည္တံ့ေစျပီး၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈ သက္တမ္း ရပိုင္ခြင့္ စတာေတြကိုလည္း ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခု ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာလည္း အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။” ဟု UNODC မွ Director of Operations ျဖစ္သူ Ms. Miwa Kato မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သူမက “Malongo ေကာ္ဖီကုမၸဏီနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ Green Gold သမ၀ါယမအသင္းတို႔ရဲ႕ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ အမ်ားျပည္သူနွင့္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းစုမ်ား၏ စိတ္ပါ၀င္စားမႈက ေတာင္သူလယ္သမား အသင္းအဖြဲ႕ငယ္အတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ရရွိနိုင္လဲဆိုတာကိုလည္း ေဖာ္ျပေနပါတယ္။” ဟုထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“Malongo က စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုစီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္ျခင္းက  ေကာ္ဖီထုတ္လုပ္သူေတြကို ကူညီေပးတဲ့ မြန္ျမတ္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုတည္းအေနနဲ႔မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါက စီးပြါးေရးတစ္ခုပါ။ ဒါေပမယ့္လည္း က်ြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ စီးပြါးေရး ကြင္းဆက္မွာပါ၀င္တဲ့သူေတြအတြက္ အရည္အေသြးျမွင့္ေပးတဲ့ အျခားေသာ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လိုပါတယ္။ ထုတ္လုပ္သူေတြက သူတို႔ရဲ႕အလုပ္မွာ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ ေနနိုင္တဲ့စီးပြါးေရးမ်ိဳး၊ ၀ယ္ယူသံုးစြဲသူမ်ားမွ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရျပီး အရည္အေသြးနွင့္ ပတ္သက္ျပီးလည္း ေက်နပ္မႈ ရွိေစတဲ့ စီးပြားေရးမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္လိုပါတယ္။” ဟု Malongo ေကာ္ဖီကုမၸဏီမွ အေထြအေထြ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Jean-Pierre Blanc မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Green Gold သမ၀ါယမအသင္းသည္ အစားထိုးဖြံ႕ျဖိဳးေရးထုတ္ကုန္ ေကာ္ဖီအျဖစ္ ေစ်းကြက္တြင္း ေရာက္ရွိရန္အတြက္ Malongo ျပင္သစ္ေကာ္ဖီကုမၸဏီနွင့္ ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ စတင္ျပီး အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။  ၅ နွစ္တာ အက်ိဳးတူပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္း သေဘာတူညီမႈအရ Malongo သည္ ေကာ္ဖီစိုက္ေတာင္သူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ထံမွ တစ္နွစ္လွ်င္ ေကာ္ဖီတန္ေပါင္း ၆၀၀ ထိ၀ယ္ယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

တရားမ၀င္သီးနွံမ်ားစိုက္ပ်ိဳးေသာ ေတာင္သူမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တရား၀င္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ ေငြေၾကးလံုလံုေလာက္ေလာက္ရရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါ။ထို႔အျပင္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း အေရးထားခံရမႈ အနည္းဆံုး ျဖစ္ျပီး ျမန္မာနိုင္ငံ အစြန္အဖ်ားေနရာေဒသမ်ားတြင္ လက္နွက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ကာလရွည္ၾကာေစရန္ အားေပးသကဲ့သို႔ သက္ေရာက္ေနပါသည္။ အစားထိုး ဖြံ႔ျဖိဳးေရး သည္  ထိုေတာင္သူမ်ားကို ပိုမို တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ၊ ေရရွည္အသံုးျပဳနိုင္ေသာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရန္အတြက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

နန္းဆိုင္လွ်န္းသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေတာင္ေနာက္ရြာမွ စီမံကိန္း တြင္ပါ၀င္သည့္ ေတာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။  သူမ၏ေဒသတြင္ ပဋိပကၡမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္  ျငိမ္းခ်မ္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ဖန္တီးရာ၌ အစားထိုး ဖြံ႔ျဖိဳးေရး၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို သူမက –

“က်ြန္မတို႔ ၂၀၁၅ မွစျပီး UNODC ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမွာ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ေနာက္ တပ္မေတာ္္သားေတြေရာ လူမ်ိဳးစုလက္နွက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြေရာ က်ြန္မတို႔ရြာကို လာတာ နည္းသြားပါတယ္။ အခု က်ြန္မတို႔ဘ၀မွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ပျိုပီး ခံစားေနရပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ က်ြန္မတို႔ရြာမွာ စီမံကိန္းလာေရာက္လုပ္ကိုင္ေပးတဲ့ အတြက္နဲ႕ ဆင္းရဲတဲ့ေတာင္သူေတြကို ေရရွည္ခိုင္မာတဲ့ ၀င္ေငြရတဲ့ ေကာ္ဖီစိုက္ပ်ိဳးရာမွာ ကူညီေပးတဲ့အတြက္ က်ြန္မတို႔အေနနဲ႕ UNODC ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါတယ္” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ဤစီမံကိန္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္  ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာအဆင့္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ Green Gold သမ၀ါယမ အသင္း၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း အေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လ်ွက္ ရွိပါသည္။ အေရးၾကီးေသာ တိုးတက္မႈမ်ား ရွိေနျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ (ေတာင္သူမ်ား၊ ေက်းရြာျပည္သူလူထုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စံျပအမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ မိခင္မ်ား ) အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ရင္ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါသည္။  လြိဳင္လင္ျမိဳ႔နယ္ ေတာက္လန္းေက်းရြာမွ ရွမ္းအမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ နန္းလံုက စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းနွင့္ပတ္သက္ျပီး သူမ၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို –

“ လူေတြအေနနဲ႕ က်ြန္မရဲ႕မိသားစုမွာ က်ြန္မရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ပတ္သက္ျပီး အမ်ိဳးမ်ိဳး ေတြးထင္ေကာင္း ထင္နိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း က်ြန္မကေတာ့ က်ြန္မကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ၊ ျပီးေတာ့ က်ြန္မတို႔ ေက်းရြာျပည္သူလူထုရဲ႕ အနာဂတ္အတြက္ ဒီအခြင့္အေရးကို အသံုးခ်ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားရမွာပါပဲ ”  ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

ထပ္မံလိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳေအာက္ပါလိပ္စာကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။

Troels Vester

Country Manager

UNODC Myanmar Office

troels.vester@unodc.org

၂၀၁၉ Reham Al-Farra Memorial Journalism Fellowship ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း (ေနာက္ဆုံးေလွ်ာက္ရမည့္ရက္ ဧျပီ ၁၅) Applications to 2019 Reham Al-Farra Memorial Journalism Fellowship now open (deadline 15 April)

The Department of Global Communications (DGC) is accepting applications for the 2019 Reham Al-Farra (RAF) Memorial Journalism Fellowship, which will be held at UN Headquarters in New York from 15 September to 5 October 2019.

The Fellowship will bring a select group of young journalists from around the world to United Nations Headquarters to cover the General Assembly, interview senior officials, and attend special briefings and workshops.

The Fellowship is open to full-time journalists between the ages of 22 and 35 from countries with developing and transitioning economies. A full list of eligible countries is available at https://outreach.un.org/raf/eligibility.

The Fellowship covers the cost of roundtrip air travel to New York and provides a daily subsistence allowance.

Applications must be submitted online at https://outreach.un.org/raf/apply.The application deadline is 15 April 2019.

Note to correspondents

The Acting Resident and Humanitarian Coordinator Knut Ostby is deeply concerned about new reports of fighting between the Arakan Army and Myanmar security forces which continue to cause civilian casualties and displacement of communities in Rakhine State.

Mr. Ostby urges all sides of the conflict to ensure the protection of civilians, resolve differences through peaceful means, uphold their responsibilities under International Humanitarian Law and Human Rights Law, including the preservation of sites of cultural heritage.

Mr. Ostby calls for effective humanitarian access to populations in need of aid, particularly the children, women, elderly and other affected people. The United Nations is in contact with the Myanmar authorities and stands ready to continue with the humanitarian support to the affected civilian populations.

 

Yangon, 19 March 2019

###

 

Media contact: Stanislav Saling, Spokesperson, Office of the UN Resident and Humanitarian Coordinator in Myanmar, stanislav.saling@one.un.org or +95-942 651 9871

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းတြင္ Arakan Army ႏွင့္ ျမန္မာ့လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေသာ
တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားမ်ား ေသေၾကထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခ ံ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ား  ေနရပ္ စြန႔ခ္ ြာတိမ္းေရွာင္ေနရမႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ၾကားသိရသည္႔အတြက္ ကုလသမဂၢ ဌာေနညွိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညွိႏိႈ္င္းေရးမွဴး (ယာယီ) Mr. Knut Ostby မွ မ်ားစြာစိုးရိမ္မိပါသည္။

ဤပ႗ိပကၡတြင္ ပါ၀င္သူအားလံုးအေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ မတူညီမႈမ်ားကို
ျငိမ္းခ်မ္းေသာနည္းလမ္းျဖင့္အေျဖရွာရန္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ အေဆာက္အဦမ်ားႏွင့္
၄င္းတ႔ရို ိွရာအရပ္မ်ားကို ေစာငေ့္ ရာွ က္ထိန္းသိမ္းျခင္းအပါအ၀င ္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒပါ မိမိတ႔၏ို တာ၀န၀္ တၲရားမ်ားကို လိုက္နာထိန္းသိမ္းပါရန ္  မစၥတာေအာ႔စ္ဘီမ ွတိုက္တြန္းပါသည္။

အေထာက္အပံ႔လိုအပ္ေနသူအားလံုး အထူးသျဖင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ေရာက္မႈဒဏ္ခံစားေနရသူမ်ားအားလံုးအေနျဖင့္ ထိေရာက္သည္႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား လက္လွမ္းမီရယူႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရွိအာဏာပိုင္မ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ပ႗ိပကၡအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ပံ႔ပိုးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အျမဲ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။

PRESS RELEASE : UN Regional Centre for Peace and Disarmament Holds Seminar on Trade and Trafficking of Illicit Conventional Ammunition

Bangkok, 19 March 2019 – As part of its region-wide initiative to support States with the safe and secure management of conventional ammunition, the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) is organizing the Southeast Asia Regional Outreach Seminar on Trade and Trafficking of Illicit Conventional Ammunition, in Bangkok, Thailand, on 20-22 March 2019.

In response to the challenges posed by unsecured or poorly managed national ammunition stockpiles, the Seminar aims to foster regional dialogue between Southeast Asian States on matters of conventional ammunition, and provide a forum to share practices and engage with experts on how to address these challenges. Participants will examine current regional trends of illicit trafficking of ammunition, as well as effective practices and further steps to address related risks and challenges to regional security. It also seeks to strengthen regional cooperation and coordination between national law-enforcement agencies and regional entities dealing with such matters.

Government experts working in the field of ammunition management will engage with representatives from the UN Office for Disarmament Affairs (UNODA), the UN Institute for Disarmament Research (UNIDIR), UNRCPD, the Ammunition Management Advisory Team (AMAT), and non‑governmental organizations, particularly Non-violence International and the Golden West Humanitarian Foundation, to identify urgent issues pertaining to the accumulation of ammunition surpluses and the means to effectively address this matter in order to reduce the dual risk of unintended explosions and diversion to illicit markets. The presentations and discussions will incorporate a range of perspectives and tools, like the International Ammunition Technical Guidelines and the UN SaferGuard platform, and examine regional trends and implications for safety and security, as well as possible joint responses and synergies between global frameworks and instruments.

The Seminar will further allocate a whole day to support the work of a United Nations group of governmental experts on problems arising from the accumulation of conventional ammunition in surplus, to be convened in 2020 in accordance with UN General Assembly resolution 72/55.

The Seminar contributes to the implementation of the United Nations Secretary General’s Disarmament Agenda, “Securing Our Common Future”, specifically Action 22 on securing excessive and poorly maintained stockpiles. The Seminar will also promote the 2030 Agenda for Sustainable Development, particularly Goal 16 on peace, justice and strong institutions.

The Seminar is made possible with financial support from the Government of Germany.

For further information, please contact Yuriy Kryvonos, Director of the United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific, via e-mail at info@unrcpd.org.